Magazyn Otorynolaryngologiczny jest kwartalnikiem wydawanym przez Polskie Towarzystwo Rynologiczne (dawniej Stowarzyszenie Rynologia Polska). Istnieje od 2002 r. Prezentuje prace poglądowe z zakresu otorynolaryngologii opracowane na podstawie najnowszej literatury. Od 2021 r. ukazuje się tylko w wersji elektronicznej.

W ostatnim numerze

Antoni Krzeski

prof. Antoni Krzeski

Redaktor naczelny

2023, numer 87, tom XXII

Droga Koleżanko,
Szanowny Kolego,

przed ponad dwudziestu laty odwiedziłem Państwa z Magazynem Otorynolaryngologicznym po raz pierwszy i czyniłem to przez te lata przynajmniej czterokrotnie każdego roku. Przez ponad 15 lat Magazyn ukazywał się w formie papierowej, aby ostatecznie przyjąć formę elektroniczną.
Aktualny numer Magazynu jest ostatnim, który redaguję. Muszę przyznać, że była to dla mnie wielka przygoda i duże doświadczenie.

Dalsze jego losy przechodzą w ręce Pani dr Elizy Brożek-Mądry i Zarządu Polskiego Towarzystwa Rynologicznego.

Chciałbym wszystkim Państwu bardzo podziękować za te lata współpracy i okazywaną mi życzliwość, a autorom artykułów za wykonaną pracę i chęć dzielenia się swoją wiedzą.
A na pożegnanie wszystkim Państwu dedykuję piękny czterowiersz Józefa Ignacego Kraszewskiego, który ostatnio znalazłem całkiem przypadkowo:

Za kawał szczęścia i za kawał chleba,
Za wszystko w świecie zapłacić potrzeba.
Groszem czy potem, uśmiechem czy łzami,
Płacą rodzice, dzieci lub my sami.
20 stycznia 1876 roku

Serdecznie pozdrawiam

Prof. A. Krzeski

Przegląd literatury

Zobacz więcej

Videoteka

Badanie laryngologiczne

Prof. dr hab. med. Antoni Krzeski oraz dr med. Eliza Brożek-Mądry pokazują jak należy prawidłowo przeprowadzić…

Partnerzy serwisu