Granulomatosis with Polyangiitis and Nasal Involvement – What Radiological Markers Point the Disease

Brożek-Mądry E., Szopiński K., Życińska K., Krzeski A.
Pol Arch Intern Med, 2021 May. DOI: 10.20452/pamw.15998
Impact Factor: 3,277   MNiSW: 100

Streszczenie
Wprowadzenie:
Ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń (granulomatosis with polyangiitis – GPA) jako choroba autoimmunologiczna prowadzi do zmian martwiczych w tkankach objętych procesem zapalnym. Tomografia komputerowa zatok przynosowych pokazuje liczne zmiany u pacjentów z GPA, między innymi zacienienie zatok, zniszczenie kości/chrząstki i neoosteogenezę.
Cel:
Opisanie i porównanie zmian w tomografii komputerowej pacjentów z GPA oraz z przewlekłym zapaleniem zatok przynosowych (PZZP). Zaproponowanie nowego markera radiologicznego GPA – pasm w jamach nosa.
Pacjenci i metody:
Badanie retrospektywne (2014–2019) objęło 53 pacjentów z GPA (22M, 31K), średni wiek 47,3 (17,1). Oceniono zmiany śluzówkowe w zatokach przynosowych, neosteogenezę, destrukcję kostną i chrzęstną. Pasma w jamach nosa opisano jako połączenia przypominające zrosty międzyśluzówkowe. Pacjentów z PZZP (n=71) oceniono pod kątem obecności pasm w jamach nosa i zmian w tomografii komputerowej takich jak w GPA. Różnice oceniono jako istotne statystycznie dla p < 0,05.
Wyniki:
Tomografia komputerowa wykazała zmiany śluzówkowe w zatokach 35 pacjentów (66%) z GPA. Perforację przegrody nosowej stwierdzono u 19 pacjentów (35,8%), neoosteogenezę u 17 (32,1%), uszkodzenie kości u 14 (26,4%). Zewnętrzną deformację nosa stwierdzono u 16 pacjentów (30,2%). Pasma w jamach nosa w tomografii komputerowej były obecne u 36 pacjentów (68%) z GPA i u 32 pacjentów z PZZP (45%). Pasma ≥5 były występowały częściej u pacjentów z GPA niż PZZP (<0,001). Stwierdzono dodatnią korelację między pasmami ≥5 a PR3-ANCA (p=0,046).
Wnioski:
Pasma w jamach nosa – parametr świadczący o patologicznym śluzie i zmianach martwiczych i patologicznej wydzielinie, powinien mieć miejsce w ocenie tomografii komputerowej jam nosa i zatok przynosowych u pacjentów z podejrzeniem GPA lub w czasie trwania choroby.