Strona główna / Archiwum dla 2018

Archiwum

2018, numer 68, tom XVII

Prof. zw. dr hab. med. ANTONI KRZESKI
KIEROWNIK KLINIKI OTORYNOLARYNGOLOGII WYDZIAŁU LEKARSKO-DENTYSTYCZNEGO WUM
W CZTERDZIESTOLECIE PRACY ZAWODOWEJ I NAUKOWEJ

prof. zw. dr hab. med. Andrzej Kierzek

O OBROTACH SFER JAMISTYCH, CZYLI RZECZ O KATOWANIU MAŁŻOWINY NOSOWEJ DOLNEJ
prof. zw. dr hab. med. Antoni Krzeski
słowa kluczowe: inferior turbinate surgery, empty nose syndrom

PROFESOR ANTONI KRZESKI W OCZACH WSPÓŁPRACOWNIKÓW, KOLEGÓW I PRZYJACIÓŁ
prof. dr hab. med. Jarosław Markowski, dr med. Zbigniew Świerczyński
słowa kluczowe: history of Polish otorhinolaryngology, history of rhinology in Poland

PODRĘCZNIKI PROFESORA ANTONIEGO KRZESKIEGO
prof. zw. dr hab. med. Andrzej Kierzek
słowa kluczowe: history of Polish otorhinolaryngology, textbooks on rhinology

O FENOMENIE MAGAZYNU OTORYNOLARYNGOLOGICZNEGO
prof. zw. dr hab. med. Andrzej Kierzek
słowa kluczowe: history of Polish otorhinolaryngology, history of Polish medical periodicals

WIECZORY AUTORSKIE PROF. ANTONIEGO KRZESKIEGO
dr med. Eliza Brożek-Mądry

Pobierz PDF

2018, numer 67, tom XVII

TWORZYLI POLSKĄ LARYNGOLOGIĘ
dr hab. med. JAN TADEUSZ PIETRUSKI
prof. dr hab. med. Andrzej Kierzek

PRZEWLEKŁE ZAPALENIE ZATOK PRZYNOSOWYCH – KLASYFIKACJA, ETIOPATOGENEZA I LECZENIE
dr med. Małgorzata Tomaszewska prof. dr hab. med. Antoni Krzeski
słowa kluczowe: chronic rhinosinusitis, etiopathogenesis, topical steroid

KANTOTOMIA BOCZNA W PRAKTYCE LARYNGOLOGICZNEJ
lek. Olga Jurek-Matusiak, prof. dr hab. med. Antoni Krzeski
słowa kluczowe: lateral canthotomy, interior cantholysis, orbital compartment syndrome, retrobulbar hemorrhage, functional endoscopic sinus surgery

O ZESPOLE PUSTEGO NOSA
Transkrypcja wykładu prof. Eugene B. Kerna
słowa kluczowe: Empty nose syndrom, surgery of the nose, surgery of the turbinate, turbinoplasty

ŚW. FILIPPO SMALDONE – NAUCZYCIEL GŁUCHONIEMYCH
prof. dr hab. med. Andrzej Kierzek
słowa kluczowe: history of otiatrics, treatment of deaf and dumb persons

Pobierz PDF

2018, numer 66, tom XVII

TWORZYLI POLSKĄ LARYNGOLOGIĘ
prof. dr hab. med.TATIANA GIEREK
prof. dr hab. med. Jarosław Markowski

HISTORIA KATEDRY I KLINIKI LARYNGOLOGII WYDZIA ̧U LEKARSKIEGO W KATOWICACH ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH
prof. dr hab. med. Jarosław Markowski

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ GŁOSOWA I REHABILITACJA MOWY ORAZ SPOSOBY JEJ OCENY Z PUNKTU WIDZENIA JAKOŚCI ŻYCIA PACJENTÓW PO LARYNGEKTOMII
dr med. Wojciech Smółka, dr med. Agnieszka Piotrowska-Seweryn, prof. dr hab. med. Jarosław Markowski
słowa kluczowe: total laryngectomy, voice rehabilitation

IMPLANTY ŚLIMAKOWE – HISTORIA, RODZAJE SYSTEMÓW I AKTUALNE WSKAZANIA DO IMPLANTACJI
dr med. Lucyna Klimczak-Gołąb, prof. dr hab. med. Jarosław Markowski, Sylwia Ogierman, Patrycja Mickiewicz
słowa kluczowe: cochlear implants, indications, single sided deafness (SSD)

IMPLANTY ZAKOTWICZONE W KOŚCI SKRONIOWEJ
dr med. Aleksandra Ślaska-Kaspera, lek. Katarzyna Przytuła-Kandzia Maciej Kaspera, Joanna Symela, prof. dr hab. med. Jarosław Markowski
słowa kluczowe: BAHA®, BC direct, indications, surgical technique, complications, fitting

Pobierz PDF

2018, numer 65, tom XVII

TWORZYLI POLSKĄ LARYNGOLOGIĘ
PROF. DR HAB. MED. EUGENIUSZ OLSZEWSKI
prof. dr hab. Jacek Składzień

REFLUKS KRTANIOWO-GARDŁOWY: OBJAWY, DIAGNOSTYKA, LECZENIE
lek. Rafał Nieckarz, lek. Patryk Hartwich, dr med. Karolina Hydzik-Sobocińska, lek. Beata Markiewicz, dr med. Marcin Migaczewski, prof. dr hab. med. Paweł Stręk
słowa kluczowe: laryngopharyngeal reflux, laryngoscopy, proton pump inhibitors, esophageal pH monitoring

PRZEWLEKŁE ZAPALENIE KRTANI JAKO OBJAW CHOROBY REFLUKSOWEJ
dr med. Aleksandra Grudzień-Ziarno, Remigiusz Ziarno, prof. dr hab. Paweł Stręk, dr med. Sebastian Kocoń
słowa kluczowe: GERD, LPR, proton pomp inhibitors, crenotherapy, RFS scale, RSI scale

LECZENIE CHOROBY REFLUKSOWEJ PRZEŁYKU (GERD) – PUNKT WIDZENIA CHIRURGA
dr med. Marcin Migaczewski, prof. dr hab. Andrzej Budzyński
słowa kluczowe: gastroesophageal reflux disease (GERD), extraesophageal manifestations of GERD, laparoscopic Nissen fundoplication

ŚW. BŁAŻEJ – PATRON CHORÓB GARDŁA
prof. dr med. Andrzej Kierzek
słowa kluczowe: the lives of saints, the patron of throat diseases

Pobierz PDF