W ostatnim numerze

Antoni Krzeski

prof. Antoni Krzeski

Redaktor naczelny

2023, numer 87, tom XXII

Droga Koleżanko,
Szanowny Kolego,

przed ponad dwudziestu laty odwiedziłem Państwa z Magazynem Otorynolaryngologicznym po raz pierwszy i czyniłem to przez te lata przynajmniej czterokrotnie każdego roku. Przez ponad 15 lat Magazyn ukazywał się w formie papierowej, aby ostatecznie przyjąć formę elektroniczną.
Aktualny numer Magazynu jest ostatnim, który redaguję. Muszę przyznać, że była to dla mnie wielka przygoda i duże doświadczenie.

Dalsze jego losy przechodzą w ręce Pani dr Elizy Brożek-Mądry i Zarządu Polskiego Towarzystwa Rynologicznego.

Chciałbym wszystkim Państwu bardzo podziękować za te lata współpracy i okazywaną mi życzliwość, a autorom artykułów za wykonaną pracę i chęć dzielenia się swoją wiedzą.
A na pożegnanie wszystkim Państwu dedykuję piękny czterowiersz Józefa Ignacego Kraszewskiego, który ostatnio znalazłem całkiem przypadkowo:

Za kawał szczęścia i za kawał chleba,
Za wszystko w świecie zapłacić potrzeba.
Groszem czy potem, uśmiechem czy łzami,
Płacą rodzice, dzieci lub my sami.
20 stycznia 1876 roku

Serdecznie pozdrawiam

Prof. A. Krzeski