W ostatnim numerze

Antoni Krzeski

prof. Antoni Krzeski

Redaktor naczelny

2022, numer 82, tom XXI

Droga Koleżanko,
Szanowny Kolego,
bieżący numer Magazynu miał być dostępny już w ostatni czwartek, w dniu rozpoczęcia 50. Krajowego Zjazdu PTORL-ChGiS, którego organizatorem był zespół ośrodka wrocławskiego. Jednak zostałem zmuszony do wstrzymania jego upowszechnienia ze względu na nieprzewidziane zdarzenia na Walnym Zebraniu naszego Towarzystwa, które sprawiły, że napisany przeze mnie wcześniejszy wstępniak stał się nieaktualny.

Pan profesor Tomasz Zatoński, kierownik Kliniki wrocławskiej, został przed dwoma laty wybrany na przewodniczącego Towarzystwa na rozpoczynającą się w tym roku kadencję. Zgodnie z wieloletnią tradycją jako przewodniczący elekt zorganizował Krajowy Zjazd, który przebiegał w sposób profesjonalny, w niezwykle serdecznej atmosferze. Gratulacje. Niestety, na Walnym Zebraniu naszego Towarzystwa dokonał się cud „polskiego ładu”. W naszym środowisku pojawił się układ, jaki znamy z życia publicznego: ty zagłosujesz na mnie, a ja ci dam stanowisko. W rezultacie na przewodniczącego został wybrany kto inny, zmienił się również redaktor naczelny organu Towarzystwa. Ten „deal” odbył się oczywiście z pominięciem Pana prof. Zatońskiego.
A miałem nadzieję, że moje pokolenie odchodzi już w przeszłość, a pokolenie prof. Zatońskiego ułoży sobie współpracę dla dobra naszego środowiska w sposób bardziej cywilizowany. Jak widać, płonna to była nadzieja. Zastanawiam się tylko, a gdzie jest tu miejsce na przyzwoitość? To takie zapomniane pojęcie.

Serdecznie Państwa pozdrawiam
Prof. A. Krzeski
Warszawa, maj 2022

HISTORIA KLINIKI OTOLARYNGOLOGII, CHIRURGII GŁOWY I SZYI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU
mgr Anna Derewiecka, prof. dr hab. med. Tomasz Zatoński

NIEDROŻNOŚĆ PRZEWODU NOSOWO-ŁZOWEGO U DZIECI
dr med. Krzysztof Zub, dr med. Monika Morawska-Kochman, prof. dr hab. med. Tomasz Zatoński

POZAWĘZŁOWY CHŁONIAK STREFY BRZEŻNEJ Z KOMÓREK B TYPU MALT GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH – ETIOPATOGENEZA DIAGNOSTYKA I LECZENIE
dr med. Katarzyna Pazdro-Zastawny, prof. dr hab. med. Tomasz Zatoński