2018

2018, numer 68, tom XVII

Prof. zw. dr hab. med. ANTONI KRZESKI
KIEROWNIK KLINIKI OTORYNOLARYNGOLOGII WYDZIAŁU LEKARSKO-DENTYSTYCZNEGO WUM
W CZTERDZIESTOLECIE PRACY ZAWODOWEJ I NAUKOWEJ

prof. zw. dr hab. med. Andrzej Kierzek

O OBROTACH SFER JAMISTYCH, CZYLI RZECZ O KATOWANIU MAŁŻOWINY NOSOWEJ DOLNEJ
prof. zw. dr hab. med. Antoni Krzeski
słowa kluczowe: inferior turbinate surgery, empty nose syndrom

PROFESOR ANTONI KRZESKI W OCZACH WSPÓŁPRACOWNIKÓW, KOLEGÓW I PRZYJACIÓŁ
prof. dr hab. med. Jarosław Markowski, dr med. Zbigniew Świerczyński
słowa kluczowe: history of Polish otorhinolaryngology, history of rhinology in Poland

PODRĘCZNIKI PROFESORA ANTONIEGO KRZESKIEGO
prof. zw. dr hab. med. Andrzej Kierzek
słowa kluczowe: history of Polish otorhinolaryngology, textbooks on rhinology

O FENOMENIE MAGAZYNU OTORYNOLARYNGOLOGICZNEGO
prof. zw. dr hab. med. Andrzej Kierzek
słowa kluczowe: history of Polish otorhinolaryngology, history of Polish medical periodicals

WIECZORY AUTORSKIE PROF. ANTONIEGO KRZESKIEGO
dr med. Eliza Brożek-Mądry

Pobierz PDF