Strona główna / Archiwum dla 2012

Archiwum

2012, numer 44, tom XI

TWORZYLI POLSKĄ LARYNGOLOGIĘ
Stowarzyszenie Rynologia Polska – Jubileusz Dziesięciolecia

dr n. farm. Sławomir Białek

PATOGENEZA POLIPÓW NOSA
dr hab. med. Beata Rostkowska-Nadolska
słowa kluczowe: Nasal polyps, chronic rhinosinusitis, bacterial superantigens, arachidonic acid, allergy, fungi, cytokines, chemokines and growth factors

Pobierz PDF

2012, numer 43, tom XI

TWORZYLI POLSKĄ LARYNGOLOGIĘ
prof. dr hab. med. EWA KOSSOWSKA

dr med. Eliza Brożek-Mądry, dr med. Małgorzata Dębska

MIEJSCE BALNEOLOGII W TERAPII OTORYNOLARYNGOLOGICZNEJ
prof. dr hab. med. Andrzej Kierzek
słowa kluczowe: balneology, physical medicine in otorhinolaryngology, health resort service

WSTRZĄS ANAFILAKTYCZNY
lek. Agata Janecka, lek. Maja Grzanka, prof. dr hab. med. Hanna Misiołek
słowa kluczowe: anaphylaxis, anaphylactic shock

POSTĘPY W FONOCHIRURGII
prof. dr hab. med. Maciej Misiołek, dr med. Paweł Sowa, dr hab. med. Wojciech Ścierski, dr hab. med. Grażyna Lisowska, dr hab. med. Eugeniusz Czecior, prof. dr hab. med. Grzegorz Namysowski
słowa kluczowe: phonosurgery, vocal cords equipment, laryngeal microsurgery

Pobierz PDF

2012, numer 42, tom XI

TWORZYLI POLSKĄ LARYNGOLOGIĘ
prof. dr hab. med. ANDRZEJ SZCZEKLIK

dr med. Iwona Gromek

WSPOMNIENIE O PROF. ANDRZEJU SZCZEKLIKU
prof. dr hab. med. Antoni Krzeski

MORFOLOGICZNO-FUNKCJONALNY PODZIAŁ JAMY UCHA ŚRODKOWEGO
Bernard Ars, M.D., PhD.
słowa kluczowe: middle ear cleft, partition, otitis media-pathogenesis

 „DEFICYT GAZOWY” UCHA ŚRODKOWEGO – LECZENIE UKIERUNKOWANE NA PATOGENEZĘ
Bernard Ars, M.D., PhD.
słowa kluczowe: middle ear cleft, partition, otitis media-pathogenesis

Pobierz PDF

2012, numer 41, tom XI

TWORZYLI POLSKĄ LARYNGOLOGIĘ
prof. dr hab. med. EUGENIUSZ ZIĘTEK

prof. dr hab. med. Czesława Tarnowska

ANATOMIA I FIZJOLOGIA TRĄBKI SŁUCHOWEJ
prof. dr hab. med. Elżbieta Hassmann-Poznańska
słowa kluczowe: Eustachian tube, anatomy of the Eustachian tube, ventilatory function, protective function, clearance, developmental change

OCENA CZYNNOŚCI TRĄBKI SŁUCHOWEJ
dr med. Małgorzata Maria Topolska, prof. dr hab. med. Elżbieta Hassmann-Poznańska
słowa kluczowe: Eustachian tube, diagnostic methods, Eustachian tube testing, functional anatomy, CT, MRI

WYBRANE ASPEKTY POSTĘPOWANIA OKOŁOOPERACYJNEGO W CHIRURGII NOSA I ZATOK PRZYNOSOWYCH
prof. dr hab. med. Maciej Misiołek, lek. Krzysztof Orłowski, lek. Michał Suchodolski, prof. dr hab. med. Hanna Misiołek
słowa kluczowe: endoscopic sinus surgery, bleeding, patient’s preparing to the surgery

Pobierz PDF