2018

2018, numer 66, tom XVII

TWORZYLI POLSKĄ LARYNGOLOGIĘ
prof. dr hab. med.TATIANA GIEREK
prof. dr hab. med. Jarosław Markowski

HISTORIA KATEDRY I KLINIKI LARYNGOLOGII WYDZIA ̧U LEKARSKIEGO W KATOWICACH ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH
prof. dr hab. med. Jarosław Markowski

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ GŁOSOWA I REHABILITACJA MOWY ORAZ SPOSOBY JEJ OCENY Z PUNKTU WIDZENIA JAKOŚCI ŻYCIA PACJENTÓW PO LARYNGEKTOMII
dr med. Wojciech Smółka, dr med. Agnieszka Piotrowska-Seweryn, prof. dr hab. med. Jarosław Markowski
słowa kluczowe: total laryngectomy, voice rehabilitation

IMPLANTY ŚLIMAKOWE – HISTORIA, RODZAJE SYSTEMÓW I AKTUALNE WSKAZANIA DO IMPLANTACJI
dr med. Lucyna Klimczak-Gołąb, prof. dr hab. med. Jarosław Markowski, Sylwia Ogierman, Patrycja Mickiewicz
słowa kluczowe: cochlear implants, indications, single sided deafness (SSD)

IMPLANTY ZAKOTWICZONE W KOŚCI SKRONIOWEJ
dr med. Aleksandra Ślaska-Kaspera, lek. Katarzyna Przytuła-Kandzia Maciej Kaspera, Joanna Symela, prof. dr hab. med. Jarosław Markowski
słowa kluczowe: BAHA®, BC direct, indications, surgical technique, complications, fitting

Pobierz PDF