Badanie laryngologiczne część 4 – Węzły chłonne

Prof. dr hab. med. Antoni Krzeski oraz dr med. Eliza Brożek-Mądry pokazują jak należy prawidłowo przeprowadzić badanie węzłów chłonnych