POSTĘPOWANIE OKOŁOOPERACYJNE Z CHORYMI NA OBTURACYJNY BEZDECH PODCZAS SNU – WYBRANE ASPEKTY

ASPECTS OF PERIOPERATIVE MANAGEMENT OF PATIENTS WITH OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA SYNDROM

Pobierz plik:
Pobierz PDF

Streszczenie:

Obturacyjny bezdech senny (OBS) jest istotnym problemem u osób poddawanych różnego rodzaju zabiegom. Co więcej, szacuje się, że częstość jego występowania będzie rosła ze względu na coraz większy odsetek osób otyłych w populacji. OBS predysponuje do występowania powikłań w okresie okołooperacyjnym, przy czym największe jest ryzyko wystąpienia powikłań oddechowych. Na postępowanie okołooperacyjne z pacjentami z OBS składają się ocena przedoperacyjna i optymalizacja stanu zdrowia oraz dotychczasowego leczenia, wybór metody operacyjnej i metody znieczulenia, a także odpowiednia opieka pooperacyjna, ze szczególnym uwzględnieniem leczenia bólu. Najważniejszą spośród tych składowych wydaje się ocena przedoperacyjna, w tym identyfikacja osób z czynnikami predysponującymi do wystąpienia OBS.

Słowa kluczowe:
bezdech, zaburzenia snu, postępowanie okołooperacyjne, drogi oddechowe

Abstract:

Obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) is an important problem among patients undergoing various procedures. What is more, it is estimated that it will become more frequent as there is growing number of obese people in the population. OSAS predisposes to many complications, those affecting respiratory system occur the most often. Perioperative care consists of preoperative evaluation, choice of the right surgical method as well as the right method of anesthesia and last but not least careful postoperative surveillance and pain management. Among those listed above perioperative evaluation and risk stratification seem to be of the highest importance.

Keywords:
apnea, sleep disorder, perioperative management, airway management