ZAPALENIE TKANEK NOSOGARDŁA

NASOPHARYNGITIS

Pobierz plik:
Pobierz PDF

Streszczenie:

Zapalenie błony śluzowej nosogardła jest jednym z najbardziej problematycznych objawów oraz zespołów zgłaszanych przez pacjenta w gabinecie otorynolaryngologicznym. Przyczyna zapalenia tkanek nosogardła nie jest jednoznaczna. Celem niniejszego artykułu będzie wyjaśnienie etiologii oraz objawów zapalenia tkanek nosogardła. Przeanalizowane zostaną zależności pomiędzy zapaleniem błony śluzowej nosogardła oraz innymi dysfunkcjami a zwłaszcza: zaburzeniem drożności nosa, zapaleniem zatok przynosowych, przetrwałym migdałkiem gardłowym, biofilmem bakteryjnym, mikrobiomem nosa, rakiem jamy nosowo-gardłowej, torbielą gardła, czynnikami środowiskowymi, alergią oraz refluksem krtaniowo-gardłowym.

Słowa kluczowe:
Nosogardło, zapalenie tkanek nosogardła, ściekanie wydzieliny po tylnej ścianie gardła, migdałek gardłowy

Abstract:

Nasopharyngitis is one of the most problematic signs and syndromes in the ENT practice. The causes of nasopharyngitis remain uncertain. The aim of this article is to explain nasopharyngitis etiology, signs and symptoms. Its association with the nose obtura- tion, the rhinosinusitis, the adenoid, the bacterial biofilm, the microbiome of the nose, the nasopha- ryngeal cancers, the pharyngeal cyst, the environ- mental factors, the allergy and the laryngopharyngeal reflux will be analyzed.

Keywords:
Nasopharynx, nasopharyngitis, post nasal drip, adenoid

Powrót