PRZEGLĄD WYBRANYCH TECHNIK REKONSTRUKCJI MAŁŻOWIN USZNYCH U DZIECI

REVIEW OF THE SELECTED EAR RECONSTRUCTION TECHNIQUES IN CHILDREN

Pobierz plik:
Pobierz PDF

Streszczenie:

Anomalie rozwojowe małżowiny usznej stanowią defekt kosmetyczny i funkcjonalny dla młodych pacjentów. W ciągu ostatnich lat obserwuje się rozwój technik rekonstrukcyjnych mikrocji usznych. Pacjent z zaburzonym rozwojem małżowiny usznej wymaga indywidualnego traktowania i doboru odpowiedniej, bezpiecznej i zadowalającej techniki operacyjnej wraz z odpowiednią diagnostyką przedoperacyjną. Do wyboru pozostają techniki bazujące na autologicznym materiale, wykorzystaniu polietylenowego implantu usznego oraz protezy Vista Fix. Każda z analizowanych metod zabiegowych posiada swoje wady i zalety.

Słowa kluczowe:
mikrocje małżowin, rekonstrukcje małżowin, wady rozwojowe małżowin, postępowanie chirurgiczne

Abstract:

Microtia is the most common major congenital malformation of the ear. Although the absolute cause of microtia and atresia are unknown, the most common theory is the ischemia or obliteration of the stapedial artery. The authors aimed to provide comprehensive knowledge regarding the ear microtia treatment.
The traditional method of ear reconstruction has used a rib cartilage framework. On the other side, ENT doctors can offer patients a porous high-density polyethylene implant or vista fix. The timing of surgical interventions varies depending on the technique and the surgeon and age of child.

Keywords:
ear microtia, microtia reconstruction, malformation of auricular, surgical technique