KONOPIE I KANNABINOIDY W OTOLARYNGOLOGII

CANNABIS AND CANNABINOIS IN OTOLARYNGOLOGY

Pobierz plik:
Pobierz PDF

Streszczenie:

W ostatniej dekadzie znacznie wzrosła liczba publikacji dotyczących zastosowania medycznej marihuany w praktyce lekarskiej. Ponadto od kilku lat w polskiej farmakopei pojawiły się pierwsze preparaty kannabinoidów. Wobec tego lekarze różnych specjalności powinni posiąść podstawową wiedzę dotyczącą ich stosowania, także w kontekście popularności preparatów nieobjętych preskrypcją lekarską. Artykuł ma na celu przybliżyć otorynolaryngologom podstawowe zagadnienia dotyczące farmakologii marihuany medycznej oraz wskazać dowody naukowe na zastosowanie kannabinoidów w chorobach głowy i szyi.

Słowa kluczowe:
THC, delta-9-tetrahydrokannabinol, CBD, kannabidiol, CB1, CB2, układ endokannabinoidowy, Cannabis sativa L, neuralgia trójdzielna, obturacyjny bezdech senny, otolaryngologia

Abstract:

Research publications regarding medical marihuana use in clinical practice increased significantly in the last decade. Moreover, cannabinoids preparations have been recently introduced in the Polish pharmacopoeia. Consequently, physicians form different specialities should acquire basic knowledge regarding use of medical marihuana. Especially, considering popularity of cannabis preparations sold outside the medical prescription. The aim of the following article is to introduce to Polish otorhinolaryngologists the topic of pharmacology and evidence on use of medical marihuana in head and neck disorders.

Keywords:
THC, delta-9-tetrahydrocannabinol, CBD, cannabidiol, CB1, CB2, endocannabinoid system, Cannabis sativa L, trigeminal neuralgia, obstructive sleep apnea, otolaryngology