2007

2007, numer 21, tom VI

MAGAZYN OTORYNOLARYNGOLOGICZNY PO PIĘCIU LATACH
dr med. Agnieszka Strzembosz

ALERGICZNY NIEŻYT NOSA I ASTMA U DZIECI
choroby alergiczne, zapalne dróg oddechowych

dr med. Anna Zawadzka-Krajewska
słowa kluczowe: allergic rhinitis, asthma

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU LIMFADENOPATII SZYJNEJ U DZIECI
dr hab. med. Bożena Skotnicka
słowa kluczowe: cervical lymphadenopathy, lymphadenitis, predictors of malignancy, diagnosis

III WIECZÓR AUTORSKI prof. A. KRZESKIEGO
dr med. Katarzyna Pierchała

Pobierz PDF