2005

2005, numer 15, tom IV

TWORZYLI POLSKĄ LARYNGOLOGIĘ
dr med. WŁADYSŁAW OŁTUSZEWSKI

prof. dr hab. med. Andrzej Kierzek

10 LAT EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA LARYNGOLOGICZNEGO
prof. dr hab. med. Czesław Stankiewicz, dr med. Bożena Kowalska, dr hab. med. Maciej Misiołek

LARYNGOLOGIA W XIX WIEKU
prof. Steven M. Zeitels, MD, FACS

FONOCHIRURGICZNE LECZENIE ŁAGODNYCH ZMIAN FAŁDÓW GŁOSOWYCH
prof. Marc Remacle, prof. Antoine Giovanni, prof. Georges Lawson
słowa kluczowe: vocal folds benign lesions, vocal folds surgery, laser surgery methods, voice disorders surgery

PODSTAWY CHIRURGICZNEGO LECZENIA DYSFONII
prof. dr hab. med. Antoni Krzeski, prof. dr hab. med. Barbara Maniecka-Aleksandrowicz, lek. Magdalena Lachowska
słowa kluczowe: laryngeal framework surgery, thyroplasty, laryngoplasty, vocal fold, dysphonia

WCZESNE WYKRYWANIE ZABURZE¡ SŁUCHU U DZIECI
Sprawozdanie z I Międzynarodowej Konferencji
dr med. Irena Krzeska-Malinowska, prof. dr hab. med. Kazimierz Niemczyk

www.magazynorl.pl
prof. dr hab. med. Antoni Krzeski

Pobierz PDF