2003

2003, suplement I (czerwiec 2003)

RYNOLOGIA W KLINICE OTOLARYNGOLOGII AM W WARSZAWIE NA PROGU XXI WIEKU
prof. dr hab. med. Grzegorz Janczewski

KONFERENCJE I KURSY RYNOLOGICZNE ORGANIZOWANE W KLINICE OTOLARYNGOLOGII AM W WARSZAWIE W LATACH 1994–2003

CZŁONKOWIE HONOROWI STOWARZYSZENIA „RYNOLOGIA POLSKA”

CZYNNOŚCIOWA CHIRURGIA KOREKCYJNA NOSA – techniki operacyjne
prof. dr Egbert H. Hunzing, dr John A.M. de Groot

Pobierz PDF