Komentarz do artykułu: Hashimoto D.A. i wsp.: Percutaneous Tracheostomy

Tretiakow D., Skorek A.: Percutaneous Tracheostomy.
N Eng J Med. 2021 Feb 25;384(8):780. doi: 10.1056/NEJMc2035339.
IF: 74.699; MNiSW:200,00 pkt.

Komentarz do artykułu: Hashimoto D.A. i wsp.: Percutaneous Tracheostomy.
N Eng J Med. 2020 Nov 12;383(20):e:112 doi: 10.1056/NEJMvcm2014884.

Autorzy komentarza przedstawili ograniczenia w powszechnym wykonywaniu tracheotomii przezskórnej u chorych z COVID-19. Najważniejsze z nich to: większe prawdopodobieństwo wystąpienia śródoperacyjnego krwawienia z tarczycy, co skutkuje koniecznością wykonania w trybie pilnym tracheotomii klasycznej, a w konsekwencji zwiększone ryzyko zakażenia personelu medycznego wirusem SARS-CoV-2. Wskazano również na potrzebę monitorowania ciśnienia w mankiecie rurki tracheotomijnej oraz potrzebę i technikę użycia bronchoskopu. Według doświadczeń autorów komentarza bardziej właściwe jest wykonywanie u chorych z COVID-19 klasycznej tracheotomii, a nie przezskórnej.