Komentarz do artykułu: Martinez G.H. i wsp.: High-Flow Oxygen with Capping or Suctioning for Tracheostomy Decannulation

Tretiakow D., Springer J., Skorek A.: Capping or Suctioning for Tracheostomy Decannulation.
N Engl J Med. 2020 Dec 17;383(25):2481. doi: 10.1056/NEJMc2031385.
IF: 74.699; MNiSW: 200,00 pkt.

Komentarz do artykułu: Martinez G.H. i wsp.: High-Flow Oxygen with Capping or Suctioning for Tracheostomy Decannulation.
N Engl J. Med. 2020;383:1009-1017. DOI: 10.1056/NEJMoa2010834.

Autorzy komentarza zwracają uwagę, że obecność samej rurki tracheotomijnej może powodować nadmierną produkcję wydzieliny w drogach oddechowych, ponieważ jest to ciało obce drażniące ściany tchawicy. Oprócz tego obecność rurki tracheotomijnej w drogach oddechowych ogranicza skuteczność kaszlu oraz stopień nawilżania i ogrzewania powietrza. Zwrócono uwagę, że fizjologiczny transport śluzowo-rzęskowy w dolnych drogach oddechowych zostaje przywrócony dopiero po dekaniulacji. Ponadto określono rolę właściwości rurki tracheotomijnej jako czynnika predysponującego do wcześniejszej dekaniulacji pacjentów po tracheotomii.