Endoglin Expression and Microvessel Density as Prognostic Factors in Pediatric Rhabdomyosarcoma

Radzikowska J., Krzeski A., Czarnecka A.M., Klepacka T., Rychłowska-Pruszyńska M., Raciborska A., Dembowska-Bagińska B., Pronicki M., Kukwa A., Sierdziński J., Kukwa W.

J Clin Med. 2021 Feb 1;10(3):512. doi: 10.3390/jcm10030512

Impact Factor: 3,303     MNiSW: 140

Celem pracy była analiza gęstości mikronaczyń (MVD), wyliczonej na podstawie ekspresji markerów angiogenezy, w utkaniu mięsaka prążkowanokomórkowego (RMS) u dzieci oraz określenie znaczenia prognostycznego MVD. Badaniem objęto grupę 49 pacjentów pediatrycznych z rozpoznaniem RMS. W utkaniu guza oceniano ekspresję cząsteczek CD31, CD34 oraz CD105. Wyliczoną wartość MVD korelowano z klinicznymi parametrami o znaczeniu rokowniczym dla RMS. Na podstawie przeprowadzonej analizy potwierdzono ekspresję CD31, CD34 oraz CD105 we wszystkich przypadkach RMS. Gęstość mikronaczyń MVD/CD105 była istotnie statystycznie wyższa w grupie badanej (pacjenci z RMS) niż w grupie kontrolnej. Średnia i medianowa wartość MVD/CD105 w utkaniu nowotworowym była niższa niż wartość MVD/CD31 czy MVD/CD34. Wartość MVD/CD105 była istotnie statystycznie wyższa w grupie pacjentów z pęcherzykowym wariantem RMS oraz u pacjentów z uogólnioną postacią choroby. U pacjentów z wyższymi wartościami MVD/CD105 obserwowano zwiększone ryzyko zgonu (HR=1,009). Podsumowując, CD105 jest ważnym markerem angiogenezy w odniesieniu do populacji dzieci z RMS, a gęstość mikronaczyń MVD/CD105 stanowi niezależny czynnik ryzyka krótszego przeżycia całkowitego dzieci z RMS.