ZESPÓŁ OBTURACYJNYCH BEZDECHÓW PODCZAS SNU W PRAKTYCE RYNOLOGICZNEJ – PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

OBSTRUCTIVE SLEEP APNOEA SYNDROME IN RHINOLOGY PRACTICE – REVIEW OF LITERATURE

Pobierz plik:
Pobierz PDF

Streszczenie:

Celem niniejszego przeglądu piśmiennictwa jest zebranie i przeanalizowanie współczesnej literatury z zakresu problemów rynologicznych związanych z rozwijaniem się i przebiegiem zespołu obturacyjnych bezdechów podczas snu (OBPS). Zastosowano metodę analizy i krytyki piśmiennictwa. Artykuły na interesujący nas temat zostały wyszukane w bazie PubMed przy użyciu słów kluczowych: „sleep apnoea”, „nose”, „OSA”, „nasal obstruction”. Uwzględniono prace z lat 1991–2021 dotyczące udziału patologii w obrębie jam nosa w występowaniu i przebiegu zespołu OBPS. Przeanalizowano 46 publikacje poświęcone wpływowi patologii jam nosa występujących zarówno na podłożu anatomicznym, jak i morfologicznym na przebieg zespołu OBPS. Pacjenta z rozpoznaniem tego zespołu powinno się skierować do lekarza laryngologa i poddać dokładnemu badaniu endoskopowemu nosa, dzięki któremu można ocenić budowę jam nosa, a także wykluczyć zmiany zapalne błony śluzowej jam nosa i zatok przynosowych. Lekarz laryngolog powinien brać udział w procesie diagnostycznym, a następnie w leczeniu chorych.

Słowa kluczowe:
nos, niedrożność nosa, nieżyt, zespół obturacyjnych bezdechów podczas snu, OBPS

Abstract:

The objective of this paper was to collect and review the latest studies about the role of pathologies within the nasal cavity in the development and progression of obstructive sleep apnea. Research papers were searched through PubMed database using the following key words: „sleep apnoea”, „nose”, „OSA”, „nasal obstruction”. Included studies were published in 1991–2021 and concerned pathologies within the nasal cavity in patients with obstructive sleep apnoea. 46 research papers concerning anatomical and morphological changes within the nasal cavity in patients with obstructive sleep apnoea were reviewed. A patient diagnosed with obstructive sleep apnoea should be referred to an otorhinolaryngologist and carefully examined during an endoscopic examination of the nasal cavity, which is crucial to assess the anatomy of nasal cavity and factor out inflammation of the mucous layer lining the nasal cavity and paranasal sinuses. An otorhinolaryngologist should be present during the diagnosis and treatment of a patient with obstructive sleep apnoea.

Keywords:
nose, nasal obstruction, rhinitis, obstructive sleep apnoea, OSA