ZASTOSOWANIE SZCZEPIENIA PRZECIWKO HPV W LECZENIU BRODAWCZAKÓW KRTANI

HPV VACCINATION IN TREATMENT OF RECURRENT RESPIRATORY PAPILLOMAT OSIS

Pobierz plik:
Pobierz PDF

Streszczenie:

Nawracająca brodawczakowatość układu oddechowego (RRP) jest związana z występowaniem łagodnych zmian nowotworowych w drogach oddechowych, głównie w krtani. Transformacja złośliwa brodawczaków dróg oddechowych jest rzadka, jednak RRP może być trudna do wyleczenia. Metody leczenia RRP są stale udoskonalane. Największe zastosowanie ma leczenie chirurgiczne, niestety nie we wszystkich przypadkach pozwala ono na pełne wyleczenie pacjenta. Istotne jest wypracowanie nowych metod terapii, tak aby zwiększyć skuteczność leczenia chirurgicznego w najtrudniejszych przypadkach. Bardzo obiecujące rezultaty daje zastosowanie szczepienia przeciwko HPV w leczeniu uzupełniającym RRP.

Słowa kluczowe:
nawracająca brodawczakowatość układu oddechowego, HPV, szczepienie przeciwko HPV

Abstract:

Recurrent respiratory papillomatosis (RRP) is associated with presence of benign lesions of aerodigestive tract, mostly in larynx. Malignant transformation is very rare, although RRP could be difficult to cure. Since the second half of the 19th century its treatment has been constantly improved. Still, surgery is most effective, but in some cases cannot give full recovery. It is important to develop adjuvant therapy of the cases. Very promising results arise from introduction of anti-HPV vaccination to the treatment of RRP.

Keywords:
recurrent respiratory papillomatosis, HPV, anti-HPV vaccination