TWORZYLI POLSKĄ OTORYNOLARYNGOLOGIĘ
dr med. JANUSZ PASZKOWSKI (1907–1966)
otorynolaryngolog lwowski i londyński, propagator stosowania sulfonamidów

JANUSZ PASZKOWSKI (1907–1966) – otorhinolaryngologist in Lvov and London, propagator of the use of sulphonamides

Pobierz plik:
Pobierz PDF

Słowa kluczowe:
historia polskiej otorynolaryngologii, historia medycyny Kresów Południowo-Wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej

Abstract:

The life, professional and scientific paths of Dr. Janusz Patkowski (1907-1966), an otorhinolaryngologist from Lvov, practicing in Great Britain after World War II, are presented. His publication on antistreptolysin treatment, one of the first sulfonamides, and a work on tuberculosis statistics in otolaryngology from the south-eastern territories of the Second Polish Republic are analyzed.

Keywords:
history of Polish otorhinolaryngology, history of medicine in the South-Eastern Borderlands of the Second Polish Republic