RYS HISTORYCZNY OPERACJI ŚLINIANEK PRZYUSZNYCH I MONITOROWANIA NERWU TWARZOWEGO

A HISTORICAL OVERVIEW OF PAROTID GLAND SURGERY AND FACIAL NERVE MONITORING

Pobierz plik:
Pobierz PDF

Streszczenie:

Współczesna wiedza na temat ślinianek przyusznych jest bardzo rozległa, a chirurdzy dysponują zaawansowanymi narzędziami, zarówno diagnostycznymi, jak i instrumentarium operacyjnym pozwalającym usunąć guza w sposób jak najbardziej bezpieczny dla pacjenta, pozwalający zminimalizować ryzyko uszkodzenia nerwu twarzowego. Do tego nowoczesnego instrumentarium zaliczyć możemy m.in. urządzenia do monitoringu nerwu twarzowego. W niniejszym artykule przedstawiono rozwój wiedzy na temat gruczołów ślinowych, operacji ślinianek przyusznych oraz koncepcji śródoperacyjnego monitorowania nerwu twarzowego.

Słowa kluczowe:
parotidektomia, historia, monitoring nerwu twarzowego, nowotwory ślinianek przyusznych

Abstract:

Contemporary knowledge about anatomy and physiology of salivary glands and facial nerve is very extensive and surgeons have advanced diagnostic and surgical instruments, which allows minimize the risk of damage of the facial nerve. The aim of this article is to briefly present the evolution of medical knowledge about salivary glands and treatment methods, especially the technique of facial nerve monitoring.

Keywords:
parotidectomy, history, salivary glands, facial nerve monitoring, parotid gland tumor