MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA RYNOLOGICZNA RHINOFORUM 2021
Warszawa, 3–4 grudnia 2021 r.
SPRAWOZDANIE

19th EDITION OF INTERNATIONAL RHINOLOGIC CONFERENCE RHINOFORUM 2021

Pobierz plik:
Pobierz PDF

Streszczenie:

W dniach 3 – 4 grudnia 2021 roku odbyła się 19. edycja Międzynarodowej Konferencji Rynologicznej RhinoForum, która jak co roku, zgromadziła lekarzy laryngologów oraz innych specjalizacji na interdyscyplinarne obrady i wymianę doświadczeń klinicznych w praktyce rynologicznej. Poniższe streszczenie omawia wszystkie wykłady oraz wydarzenia tegorocznej edycji konferencji.

Słowa kluczowe:
rynologia, Polskie Towarzystwo Rynologiczne, Międzynarodowe Towarzystwo Medycyny Snu, medycyna snu

Abstract:

19th edition of International Rhinologic Conference RhinoForum 2021 took place on 3rd and 4th of December 2021. As usual, conference has attracted otorhinolaryngologists and doctors of other specialties to participate in debates and exchange of clinical experience between world’s best rhinologists. This article summarizes every lecture and event that took place during RhinoForum 2021.

Keywords:
Rhinology, Polish Rhinologic Society, International Surgical Sleep Society, Sleep Medicine