HISTORIA KLINIKI OTOLARYNGOLOGII, CHIRURGII GŁOWY I SZYI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU

HISTORY OF THE DEPARTMENT OF OTOLARYNGOLOGY, HEAD AND NECK SURGERY IN WROCŁAW MEDICAL UNIVERSITY

Pobierz plik:
Pobierz PDF

Streszczenie:

Wpływ na kształt dzisiejszej Kliniki Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi miały zachodzące na przestrzeni wieków przemiany w dyscyplinach medycznych, ale także wydarzenia w Polsce i Europie. Był rok 1900, kiedy zaledwie 28-letni doktor Teofil Zalewski, asystent profesora Ludwika Rydygiera, rozpoczął praktykę laryngologiczną w ambulatorium przy Klinice Chirurgii we Lwowie. Zdobywszy doświadczenie pod okiem znakomitych polskich profesorów, jak również niemieckich i austriackich, po I wojnie światowej był gotów samodzielnie kierować katedrą a następnie kliniką lwowską. Przeobrażenia polityczne zaistniałe po II wojnie światowej zmusiły prof. Zalewskiego do ponownej organizacji kliniki otolaryngologicznej, tym razem we Wrocławiu.Pomimo trudności związanych z sytuacją socjalną, materialną i lokalową w powojennym Wrocławiu, w nowopowstałej Klinice Otolaryngologii od razu przystąpiono do badań naukowych. Zakres zainteresowań na polu naukowym, a przede wszystkim leczniczym obejmował każdą gałąź otolaryngologii. Klinika zmieniała się z biegiem lat, zmieniła lokalizację, ale także zmieniała się pod wpływem kolejnych kierowników. Dziś Klinika Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi pod kierownictwem prof. Tomasza Zatońskiego rozwija się na bazie doświadczeń poprzedników, na bazie własnych doświadczeń, ale także z szacunkiem do osiągnięć innych klinik w Polsce i na świecie.

Słowa kluczowe:
otolaryngologia, rys historyczny, Wrocław

Abstract:

The modern day Clinic of Otolaryngology, Head and Neck Surgery was shaped by centuries of evolutions in medical disciplines in addition to occurrences taking place in Poland and Europe. It was year 1900, when a young, only 28 years old at the time Dr. Teofil Zalewski assistant to Prof. Ludwig Rydygier begun his otolaryngology practice in the infirmary of Clinic Of Surgery in Lviv. After WWI, having gained experience under the supervision of eminent Polish, German and Austrian professors he was ready to independently manage the department and then the clinic. The political transformation following WWII has forced Prof. Zalewski to reorganize the clinic, this time in Wroclaw. Despite disadvantages related to social and financial situation, lack of premises in the post-war Wroclaw, a newly created otolaryngology clinic immediately began research. The scop of interest in the science filed but above all the therapeutic field has included all otolaryngology branches. The clinic evolved with years; it grew influenced by new departments. Also, the clinic changed its location. The present day Clinic of Otolaryngology, Head and Neck Surgery led by Prof. Tomasz Zatoński grows drawing from the experiences of its predecessors and its own while respecting achievements of other clinics in Poland and in the world.

Keywords:
otolaryngology, history, clinic