Co o wędzidełku języka warto wiedzieć?

ALL WHAT YOU SHOULD KNOW ABOUT THE LINGUAL FRENULUM

Pobierz plik:
Pobierz PDF

Streszczenie:

Wędzidełko języka jest strukturą anatomiczną łączącą dno jamy ustnej z dolną powierzchnią języka. Jest ono utworzone przez powięź dna jamy ustnej i pokrywającą ją błonę śluzową. W niektórych przypadkach zawiera fragment mięśnia bródkowo-językowego. Skrócone i nieelastyczne wędzidełko jest najczęstszą przyczyną ankyloglosji, czyli zaburzenia ruchomości i funkcji języka. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie aktualnej wiedzy na temat zaburzeń funkcji języka będących następstwem nieprawidłowości anatomicznych wędzidełka. Przedstawiono wpływ skróconego wędzidełka na ssanie pokarmu przez niemowlę, wymowę oraz rozwój zespołu obturacyjnych bezdechów podczas snu (OBPS). Opisano techniki operacyjne stosowane w leczeniu skróconego wędzidełka oraz występujace między nimi różnice. Przedstawiono też rolę terapii miofunkcjonalnej jako jednego z elementów procesu leczenia, mogącego determinować wynik ingerencji chirurgicznej. Zwrócono uwagę na potrzebę interdyscyplinarnej oceny pacjentów z ankyloglosją przed decyzją o wykonaniu zabiegu. Wędzidełko języka (łac. frenulum linguae) jest w piśmiennictwie nazywane także wędzidełkiem językowym lub podjęzykowym.

Słowa kluczowe:
wędzidełko języka, ankyloglosja, tongue tie, zaburzenia ssania, wady wymowy, zespół obturacyjnych bezdechów podczas snu, frenotomia

Abstract:

Lingual frenulum is an anatomical structure that attaches the lower surface of the tongue to the floor of the oral cavity. It is created by both the mucous membrane and fascia of the oral cavity. In some cases, it may contain fibers of the genioglossus muscle. Ankyloglossia, a disorder of the mobility and functionality of the tongue, is most commonly caused by shortened and inelastic frenulum. The aim of our article was to introduce the most actual knowledge about tongue function disorders as a consequence of the anatomical anomalies of the lingual frenulum. We have shown the influence of the shortened lingual frenulum on the physiologic functions of the tongue: breastfeeding, articulation, as well as developing obstructive sleep apnea. Surgical techniques, employed in the treatment of ankyloglossia, have been described, as well as the differences among them. The efficiency of different treatment options has been established. Our article describes myofunctional therapy as a necessary treatment step during recovery, with its influence on the surgical outcome and long-term recovery. An emphasis was put on the interdisciplinary assessment of patients with ankyloglossia before they are qualified for surgery.

Keywords:
lingual frenulum, ankyloglossia, tongue tie, breastfeeding problems, speech disorders, obstructive sleep apnea, frenotomy