CHRAPANIE I BEZDECHY DLA LARYNGOLOGÓW
IX Międzynarodowe Seminarium
Warszawa, 4 grudnia 2021 r.
Sprawozdanie

The 9th International Seminar SNORING AND APNEA FOR THE ENT

Pobierz plik:
Pobierz PDF

Streszczenie:

4 grudnia 2021 roku podczas corocznej konferencji RhinoForum 2021 odbyło się IX Międzynarodowe Seminarium – Chrapanie i bezdechy dla laryngologa. Tegorocznymi gośćmi i wykładowcami byli członkowie International Surgical Sleep Society: prof. Kathleen Yaremchuk, prof. Stacey Ishman, dr Madeline Ravesloot, prof. Ewa Olszewska, prof. Maria Suurma, prof. Karl Hörmann, prof. Robson Capasso oraz organizator RhinoForum 2021 prof. Antoni Krzeski. Sympozjum poruszało zagadnienia dotyczące diagnostyki i leczenia obturacyjnych bezdechów podczas snu, chirurgicznego leczenia bezdechów podczas snu oraz zaburzeń oddychania podczas snu u dzieci. W poniższym streszczeniu omówiono wszystkie wykłady wygłoszone podczas seminarium.

Słowa kluczowe:
obturacyjny bezdech senny, pediatryczny obturacyjny bezdech senny, International Surgical Sleep Society, RhinoForum 2021

Abstract:

The 9th International Seminar, „Snoring and Apnea for the ENT” was held on December 4, 2021 during the annual RhinoForum 2021 conference. This year’s guests and lecturers were members of the International Surgical Sleep Society: Prof. Kathleen Yaremchuk, Prof. Stacey Ishman, Dr. Madeline Ravesloot, Prof. Ewa Olszewska, Prof. Maria Suurma, Prof. Karl Hörmann, Prof. Robson Capasso and the organizer of RhinoForum 2021 Prof. Antoni Krzeski. The symposium addressed issues related to the diagnosis and treatment of obstructive sleep apnea, surgical treatment of obstructive sleep apnea, and sleep-disordered breathing in children. The following summary discusses all lectures given during the seminar.

Keywords:
obstructive sleep apnea, pediatric obstructive sleep apnea, International Surgical Sleep Society, RhinoForum 2021