CHOROBA ATOPOWA ŚRODKOWEGO PIĘTRA JAM NOSA

CENTRAL COMPARTMENT ATOPIC DISEASE

Pobierz plik:
Pobierz PDF

Streszczenie:

Celem niniejszej pracy było przedstawienie nowego fenotypu przewlekłego zapalenia zatok przynosowych (PZZP). Po raz pierwszy został opisany przez White i wsp. w 2014 roku. Charakteryzuje się obecnością polipów nosa i/lub polipowatym obrzękiem błony śluzowej w rejonie małżowiny nosowej środkowej (MNŚ) u chorych ze współwystępującą alergią wziewną. DelGaudio i wsp. w 2017 roku wykazali związek pomiędzy występowaniem alergii wziewnej a obecnością zmian polipowatych w środkowym piętrze jam nosa. Zmiany polipowate o „wodnistym charakterze” obecne są również na małżowinie nosowej górnej (MNG) oraz tylno-górnej części przegrody nosa. Autorzy jako pierwsi użyli angielskiej nazwy opisującej ten fenotyp przewlekłego zapalenia zatok przynosowych – Central compartment atopic disease (CCAD). Choroba środkowego piętra jam nosa (CCAD) jest fenotypem pierwotnego, uogólnionego PZZP typu 2. U pacjenta z objawami CCAD w celu rozpoznania zaleca się wykonanie badania endoskopowego jam nosa, testów alergicznych oraz tomografii komputerowej (TK) zatok przynosowych, a następnie wdrożenie leczenia według opracowanego algorytmu. W artykule szczegółowo omówiono etiologię, obraz kliniczny oraz zalecany schemat leczenia.

Słowa kluczowe:
choroba atopowa środkowego piętra jam nosa, przewlekłe zapalenie zatok przynosowych, polipy nosa, małżowina środkowa, obrzęk polipowaty, alergiczny nieżyt nosa

Abstract:

The aim of this article is to discuss a new phenotype of chronic rhinosinusitis (CRS). It was first described by White et al. in 2014. This phenotype is characterized by the presence of nasal polyps and/or polypoid oedema of the middle turbinate (MT) in patients with inhalant allergy. DelGaudio et al. in 2017 demonstrated an association between the presence of inhalant allergy and the presence of polypoid oedema in the central compartment of nasal cavity. Watery polypoid changes are also present on the superior turbinates and posterosuperior nasal septum. The authors were the first to use the English name to describe this phenotype of chronic rhinosinusitis – Central compartment atopic disease (CCAD). CCAD is a phenotype of primary, diffuse type 2 CRS. We conclude that patients with symptoms suggesting CCAD should be subjected to endoscopic examination of the nasal cavities, allergic tests and computed tomography (CT) of the paranasal sinuses. Then the patient management according to specific algorithm should be implemented. The article discusses in detail the etiology, clinical picture and recommended treatment.

Keywords:
central compartment atopic disease, chronic rhinosinusitis, nasal polyps, middle turbinate, polypoid oedema, allergic rhinitis