BÓLE GŁOWY W CODZIENNEJ PRAKTYCE
IV Interdyscyplinarne Sympozjum
Warszawa, 4 grudnia 2021 r.
Sprawozdanie

The 4th International Symposium HEADACHE IN EVERYDAY PRACTICE

Pobierz plik:
Pobierz PDF

Streszczenie:

Podczas konferencji RhinoForum 2021 odbyła się już czwarta edycja Interdyscyplinarnego Sympozjum – Bóle Głowy w Codziennej Praktyce, które zgromadziło lekarzy wielu specjalności trudniących się diagnostyką i leczeniem bólów głowy. Zaprezentowano nowatorskie metody leczenia bólów migrenowych oraz rzadziej spotykane jednostki chorobowe objawiające się bólem głowy. Poniższe sprawozdanie jest streszczeniem wszystkich wykładów i warsztatów, które odbyły się w czasie sympozjum.

Słowa kluczowe:
ból głowy, leczenie bólu głowy, neurologia, nowe metody leczenia

Abstract:

The 4th International Symposium „Headache in Everyday Practice” took place during RhinoForum 2021. Healthcare professionals interested in headache diagnostics and treatment had attended this event. During the symposium, novel treatment methods and rare diseases related to headaches were presented. This article offers a summary of every lecture and workshop that took place during symposium.

Keywords:
headache, headache treatment, neurology, novel treatment methods