Archiwum

2015, numer 53, tom XIV

EUROPEJSKI RAPORT DOTYCZĄCY MIANOWNICTWA ANATOMICZNEGO JAM NOSA I ZATOK PRZYNOSOWYCH
Valerie J. Lund – przewodnicząca, Heinz Stammberger, Wytske J. Fokkens, Tim Beale, Manuel Bernal-Sprekelsen, Philippe Eloy, Christos Georgalas, Claus Gerstenberger, Peter Hellings, Philippe Herman, Werner G. Hosemann, Roger Jankowski, Nick Jones, Mark Jorissen, Andreas Leunig, Metin Onerci, Joanne Rimmer, Philippe Rombaux, Daniel Simmen, Peter Valentin Tomazic, Manfred Tschabitscher, Antje Welge-Luessen
słowa kluczowe: anatomy, terminology, nose, paranasal sinuses

Pobierz PDF

2014, numer 52, tom XIII

TWORZYLI POLSKĄ LARYNGOLOGIĘ
prof. dr hab. med. KAZIMIERZ SZYMCZYK

dr med. Stanisław Zabłocki

HISTORIA KLINIKI OTOLARYNGOLOGII Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu
dr hab. med. Wojciech Ścierski

UKŁAD OLIWKOWO-ŚLIMAKOWY PRZYŚRODKOWY
dr hab. med. Grażyna Lisowska
słowa kluczowe: medial olivocochlear system, contralateral effect, otoacoustic emissions, contralateral acoustic stimulation

TRACHEOTOMIA CHIRURGICZNA I PRZEZSKÓRNA – czy możliwe jest porównywanie obu technik?
prof. dr hab. med. Maciej Misiołek, dr med. Paweł Sowa, mgr Michał Szlęzak
słowa kluczowe: surgical, percutaneous, tracheotomy, complications, outcome

ROLA ENDOPEPTYDAZ CYSTEINOWYCH W PATOGENEZIE RAKA GŁOWY I SZYI
lek. Łukasz Pilarz, prof. dr hab. med. Eugeniusz Czecior
słowa kluczowe: head and neck cancer, laryngeal cancer, endopeptidases

Pobierz PDF

2014, numer 51, tom XIII

TWORZYLI POLSKĄ LARYNGOLOGIĘ
doc. dr TADEUSZ GERWEL

dr med. Stanisław Zabłocki

ZESPÓŁ PFAPA – wspólne wyzwanie dla pediatry, immunologa i laryngologa
dr med. Beata Wolska-Kuśnierz, dr hab. med. Bożena Mikołuć, dr med. Radosław Motkowski, prof. dr hab. med. Ewa Bernatowska
słowa kluczowe: PFAPA syndrome, autoinflammation, periodic fever tonsilitis

LECZENIE OBTURACYJNEGO BEZDECHU PODCZAS SNU ZA POMOCĄ STYMULACJI NERWU PODJĘZYKOWEGO
lek. Ewa Migacz, dr med. Wojciech Kukwa, prof. dr hab. med. Antoni Krzeski
słowa kluczowe: sleep apnea syndrome, OSA, hypoglossal nerve stimulation, electrical stimulation

URAZ CIŚNIENIOWY USZU I ZATOK PRZYNOSOWYCH ZWIĄZANY Z NURKOWANIEM
dr med. Mirosław J. Szczepański, stud. med. Anna Cyran, prof. dr hab. med. Antoni Krzeski
słowa kluczowe: Ear barotrauma, paranasal sinus barotrauma, decompression illness, scuba-diving, chronic sinusitis

Pobierz PDF

2014, numer 50, tom XIII

TWORZYLI POLSKĄ LARYNGOLOGIĘ
dr hab. med. STEFAN ADAM SOKOŁOWSKI

dr med. Stanisław Zabłocki

BADANIE ENDOSKOPOWE GARDŁA DOLNEGO WE ŚNIE FARMAKOLOGICZNYM
dr med. Tomasz Grochowski, dr med. Wojciech Kukwa, prof. dr hab. med. Antoni Krzeski
słowa kluczowe: drug induced sleep endoscopy, obstructive sleep apnea syndrome

REFLUKS ŻOŁĄDKOWO-PRZEŁYKOWY A PRZEROST MIGDAŁKA GARDŁOWEGO U DZIECI
dr med. Marcin Dziekiewicz, dr med. Aleksandra Banaszkiewicz, prof. dr hab. med. Andrzej Radzikowski
słowa kluczowe: gastroesophageal reflux, adenoid hypertrophy, gastroesophageal reflux disease, children

BALONOPLASTYKA UJŚĆ ZATOK PRZYNOSOWYCH
dr med. Kornel Szczygielski
słowa kluczowe: balloon sinuplasty, rhinosiusitis, minimal invasive treatment

Pobierz PDF

2014, numer 49, tom XIII

TWORZYLI POLSKĄ LARYNGOLOGIĘ
Jubileusz 55-lecia Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Zespołem Pracowni Audiologicznych i Foniatrycznych
Jubileusz 10-lecia II Katedry Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
prof. dr hab. med. Jurek Olszewski

MECHANIZMY MOLEKULARNE W NOWOTWORACH GŁOWY I SZYI
prof. dr hab. med. Ireneusz Majsterek, mgr Łukasz Markiewicz, mgr Anna Walczak, dr med. Jarosław Miłoński, dr med. Piotr Pietkiewicz, prof. dr hab. med. Jurek Olszewski
słowa kluczowe: molecular mechanism; head and neck neoplasm

ETIOPATOGENEZA PRZEWLEKŁEGO ZAPALENIA ZATOK PRZYNOSOWYCH Z POLIPAMI NOSA
dr hab. med. Hanna Zielińska-Bliźniewska prof. dr hab. med. Jurek Olszewski
słowa kluczowe: etiopathogenesis; paranasal sinusitis; nasal polyps

CHIRURGIA ENDOSKOPOWA W KLINICE OTOLARYNGOLOGII I ONKOLOGII LARYNGOLOGICZNEJ UM W ŁODZI
dr med. Jarosław Miłoński, dr med. Piotr Pietkiewicz, lek. Joanna Urbaniak, dr hab. med. Hanna Zielińska-Bliźniewska, prof. dr hab. med. Jurek Olszewski
słowa kluczowe: endoscopic sinus surgery

Pobierz PDF

2013, numer 48, tom XII

TWORZYLI POLSKĄ LARYNGOLOGIĘ
Jubileusz Dziesięciolecia

prof. dr hab. med. Antoni Krzeski

NOS A ZABURZENIA ODDYCHANIA PODCZAS SNU
dr med. Wojciech Kukwa, prof. dr hab. med. Andrzej Kukwa
słowa kluczowe: snoring, sleep-disordered breathing, nasal surgery, nasal obstruction

LECZENIE CHIRURGICZNE CHRAPANIA I OBTURACYJNEGO ZESPOŁU SNU Z BEZDECHAMI U DOROSŁYCH
prof. dr hab. med. Ewa Olszewska, lek. med. Justyna Panek, prof. dr hab. med. Marek Rogowski
słowa kluczowe: sleep panea, snoring, sleep apnea surgery, snoring surgery

ZABURZENIA ODDYCHANIA PODCZAS SNU U DZIECI – ROZPOZNAWANIE I LECZENIE
Cuneyt M. Alper, M.D.
słowa kluczowe: Obstructive Sleep Apnea Syndrome in childern, polysomography in children, gastroesophageal reflux disease in childern, adenotonsillectomy, CPAP in children

Pobierz PDF

2013, numer 47, tom XII

TWORZYLI POLSKĄ LARYNGOLOGIĘ
dr hab. med. JÓZEF OTTON BORSUK

dr med. Stanisław Zabłocki

ZASTOSOWANIE TECHNIK ENDOSKOPOWYCH W CHIRURGII UCHA
dr med. Eliza Brożek-Mądry, prof. dr hab. med. Antoni Krzeski
słowa kluczowe: endoscopic ear surgery, microscope, otosurgery, tympanic cavity

Pobierz PDF

2013, numer 46, tom XII

EUROPEJSKIE WYTYCZNE NA TEMAT ZAPALENIA ZATOK PRZYNOSOWYCH I POLIPÓW NOSA 2012 (wybór)
Wytske J. Fokkens, Valerie J. Lund, Joachim Mullol, Claus Bachert i in.

Pobierz PDF

2013, numer 45, tom XII

TWORZYLI POLSKĄ LARYNGOLOGIĘ
dr hab. med. ZBIGNIEW SONNENBERG

dr med. Paweł Dobrzyński

NIEWYKSZTAŁCENIE NOZDRZY TYLNYCH
dr med. Eliza Brożek-Mądry
słowa kluczowe: choanae, atresia, endoscopic procedures, stent

KANAŁ STERNBERGA JAKO PRZYCZYNA SAMOISTNEGO PŁYNOTOKU NOSOWEGO
lek. Magdalena Tomaszewska, dr med. Mirosław Szczepański, prof. dr hab. Antoni Krzeski
słowa kluczowe: Sternberg’s canal, craniopharyngeal lateral canal, sphenoid sinus, sphenoid sinus encephalocele, meningitis, spontaneous CSF leak

KIEDY I JAKIE MATERIAŁY POBIERAĆ DO DIAGNOSTYKI BAKTERIOLOGICZNEJ ZAKAŻEŃ GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH
dr med. Elżbieta Mazur
słowa kluczowe: pharyngitis, rhinosinusitis, otitis media, bacteriological diagnosis

Pobierz PDF

2012, numer 44, tom XI

TWORZYLI POLSKĄ LARYNGOLOGIĘ
Stowarzyszenie Rynologia Polska – Jubileusz Dziesięciolecia

dr n. farm. Sławomir Białek

PATOGENEZA POLIPÓW NOSA
dr hab. med. Beata Rostkowska-Nadolska
słowa kluczowe: Nasal polyps, chronic rhinosinusitis, bacterial superantigens, arachidonic acid, allergy, fungi, cytokines, chemokines and growth factors

Pobierz PDF

2012, numer 43, tom XI

TWORZYLI POLSKĄ LARYNGOLOGIĘ
prof. dr hab. med. EWA KOSSOWSKA

dr med. Eliza Brożek-Mądry, dr med. Małgorzata Dębska

MIEJSCE BALNEOLOGII W TERAPII OTORYNOLARYNGOLOGICZNEJ
prof. dr hab. med. Andrzej Kierzek
słowa kluczowe: balneology, physical medicine in otorhinolaryngology, health resort service

WSTRZĄS ANAFILAKTYCZNY
lek. Agata Janecka, lek. Maja Grzanka, prof. dr hab. med. Hanna Misiołek
słowa kluczowe: anaphylaxis, anaphylactic shock

POSTĘPY W FONOCHIRURGII
prof. dr hab. med. Maciej Misiołek, dr med. Paweł Sowa, dr hab. med. Wojciech Ścierski, dr hab. med. Grażyna Lisowska, dr hab. med. Eugeniusz Czecior, prof. dr hab. med. Grzegorz Namysowski
słowa kluczowe: phonosurgery, vocal cords equipment, laryngeal microsurgery

Pobierz PDF

2012, numer 42, tom XI

TWORZYLI POLSKĄ LARYNGOLOGIĘ
prof. dr hab. med. ANDRZEJ SZCZEKLIK

dr med. Iwona Gromek

WSPOMNIENIE O PROF. ANDRZEJU SZCZEKLIKU
prof. dr hab. med. Antoni Krzeski

MORFOLOGICZNO-FUNKCJONALNY PODZIAŁ JAMY UCHA ŚRODKOWEGO
Bernard Ars, M.D., PhD.
słowa kluczowe: middle ear cleft, partition, otitis media-pathogenesis

 „DEFICYT GAZOWY” UCHA ŚRODKOWEGO – LECZENIE UKIERUNKOWANE NA PATOGENEZĘ
Bernard Ars, M.D., PhD.
słowa kluczowe: middle ear cleft, partition, otitis media-pathogenesis

Pobierz PDF
1 2 3 4 5 9