Archiwum

2018, numer 68, tom XVII

Prof. zw. dr hab. med. ANTONI KRZESKI
KIEROWNIK KLINIKI OTORYNOLARYNGOLOGII WYDZIAŁU LEKARSKO-DENTYSTYCZNEGO WUM
W CZTERDZIESTOLECIE PRACY ZAWODOWEJ I NAUKOWEJ

prof. zw. dr hab. med. Andrzej Kierzek

O OBROTACH SFER JAMISTYCH, CZYLI RZECZ O KATOWANIU MAŁŻOWINY NOSOWEJ DOLNEJ
prof. zw. dr hab. med. Antoni Krzeski
słowa kluczowe: inferior turbinate surgery, empty nose syndrom

PROFESOR ANTONI KRZESKI W OCZACH WSPÓŁPRACOWNIKÓW, KOLEGÓW I PRZYJACIÓŁ
prof. dr hab. med. Jarosław Markowski, dr med. Zbigniew Świerczyński
słowa kluczowe: history of Polish otorhinolaryngology, history of rhinology in Poland

PODRĘCZNIKI PROFESORA ANTONIEGO KRZESKIEGO
prof. zw. dr hab. med. Andrzej Kierzek
słowa kluczowe: history of Polish otorhinolaryngology, textbooks on rhinology

O FENOMENIE MAGAZYNU OTORYNOLARYNGOLOGICZNEGO
prof. zw. dr hab. med. Andrzej Kierzek
słowa kluczowe: history of Polish otorhinolaryngology, history of Polish medical periodicals

WIECZORY AUTORSKIE PROF. ANTONIEGO KRZESKIEGO
dr med. Eliza Brożek-Mądry

Pobierz PDF

2018, numer 67, tom XVII

TWORZYLI POLSKĄ LARYNGOLOGIĘ
dr hab. med. JAN TADEUSZ PIETRUSKI
prof. dr hab. med. Andrzej Kierzek

PRZEWLEKŁE ZAPALENIE ZATOK PRZYNOSOWYCH – KLASYFIKACJA, ETIOPATOGENEZA I LECZENIE
dr med. Małgorzata Tomaszewska prof. dr hab. med. Antoni Krzeski
słowa kluczowe: chronic rhinosinusitis, etiopathogenesis, topical steroid

KANTOTOMIA BOCZNA W PRAKTYCE LARYNGOLOGICZNEJ
lek. Olga Jurek-Matusiak, prof. dr hab. med. Antoni Krzeski
słowa kluczowe: lateral canthotomy, interior cantholysis, orbital compartment syndrome, retrobulbar hemorrhage, functional endoscopic sinus surgery

O ZESPOLE PUSTEGO NOSA
Transkrypcja wykładu prof. Eugene B. Kerna
słowa kluczowe: Empty nose syndrom, surgery of the nose, surgery of the turbinate, turbinoplasty

ŚW. FILIPPO SMALDONE – NAUCZYCIEL GŁUCHONIEMYCH
prof. dr hab. med. Andrzej Kierzek
słowa kluczowe: history of otiatrics, treatment of deaf and dumb persons

Pobierz PDF

2018, numer 66, tom XVII

TWORZYLI POLSKĄ LARYNGOLOGIĘ
prof. dr hab. med.TATIANA GIEREK
prof. dr hab. med. Jarosław Markowski

HISTORIA KATEDRY I KLINIKI LARYNGOLOGII WYDZIA ̧U LEKARSKIEGO W KATOWICACH ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH
prof. dr hab. med. Jarosław Markowski

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ GŁOSOWA I REHABILITACJA MOWY ORAZ SPOSOBY JEJ OCENY Z PUNKTU WIDZENIA JAKOŚCI ŻYCIA PACJENTÓW PO LARYNGEKTOMII
dr med. Wojciech Smółka, dr med. Agnieszka Piotrowska-Seweryn, prof. dr hab. med. Jarosław Markowski
słowa kluczowe: total laryngectomy, voice rehabilitation

IMPLANTY ŚLIMAKOWE – HISTORIA, RODZAJE SYSTEMÓW I AKTUALNE WSKAZANIA DO IMPLANTACJI
dr med. Lucyna Klimczak-Gołąb, prof. dr hab. med. Jarosław Markowski, Sylwia Ogierman, Patrycja Mickiewicz
słowa kluczowe: cochlear implants, indications, single sided deafness (SSD)

IMPLANTY ZAKOTWICZONE W KOŚCI SKRONIOWEJ
dr med. Aleksandra Ślaska-Kaspera, lek. Katarzyna Przytuła-Kandzia Maciej Kaspera, Joanna Symela, prof. dr hab. med. Jarosław Markowski
słowa kluczowe: BAHA®, BC direct, indications, surgical technique, complications, fitting

Pobierz PDF

2018, numer 65, tom XVII

TWORZYLI POLSKĄ LARYNGOLOGIĘ
PROF. DR HAB. MED. EUGENIUSZ OLSZEWSKI
prof. dr hab. Jacek Składzień

REFLUKS KRTANIOWO-GARDŁOWY: OBJAWY, DIAGNOSTYKA, LECZENIE
lek. Rafał Nieckarz, lek. Patryk Hartwich, dr med. Karolina Hydzik-Sobocińska, lek. Beata Markiewicz, dr med. Marcin Migaczewski, prof. dr hab. med. Paweł Stręk
słowa kluczowe: laryngopharyngeal reflux, laryngoscopy, proton pump inhibitors, esophageal pH monitoring

PRZEWLEKŁE ZAPALENIE KRTANI JAKO OBJAW CHOROBY REFLUKSOWEJ
dr med. Aleksandra Grudzień-Ziarno, Remigiusz Ziarno, prof. dr hab. Paweł Stręk, dr med. Sebastian Kocoń
słowa kluczowe: GERD, LPR, proton pomp inhibitors, crenotherapy, RFS scale, RSI scale

LECZENIE CHOROBY REFLUKSOWEJ PRZEŁYKU (GERD) – PUNKT WIDZENIA CHIRURGA
dr med. Marcin Migaczewski, prof. dr hab. Andrzej Budzyński
słowa kluczowe: gastroesophageal reflux disease (GERD), extraesophageal manifestations of GERD, laparoscopic Nissen fundoplication

ŚW. BŁAŻEJ – PATRON CHORÓB GARDŁA
prof. dr med. Andrzej Kierzek
słowa kluczowe: the lives of saints, the patron of throat diseases

Pobierz PDF

2017, numer 64, tom XVI

TWORZYLI POLSKĄ LARYNGOLOGIĘ
prof. dr hab. med. EDWARD ZAWISZA

dr n. farm. Sławomir Białek

SKUTECZNOŚĆ PŁUKANIA JAM NOSA W TERAPII ZAPALEŃ ZATOK PRZYNOSOWYCH
lek. Katarzyna Stańska, dr med. Anna Tuszyńska, lek. Martyna Waniewska- Łęczycka, prof. dr hab. med. Antoni Krzeski
słowa kluczowe: nasal irrigation, saline irrigation, acute rhinosinusitis, chronic rhinosinusitis

KONIKOTOMIA – PROCEDURA RATUJĄCA ŻYCIE
lek. Weronika Jaremek-Ochniak, dr med. Piotr Nowakowski, prof. dr hab. med. Antoni Krzeski
słowa kluczowe: emergency cricothyroidotomy, otorhinolaryngologic surgical procedures, difficult airway, ventilation, intubation airway obstruction

RYNOLOGICZNA MANIFESTACJA SARKOIDOZY
lek. Martyna Waniewska- Łęczycka, dr med. Eliza Brożek-Mądry, prof. dr hab. med. Antoni Krzeski
słowa kluczowe: sarcoidosis, rhinological manifestation, non-caseating granulomatous disease, recurrentepistaxis

Pobierz PDF

2017, numer 63, tom XVI

TWORZYLI POLSKĄ LARYNGOLOGIĘ
dr hab. med. JERZY SZPUNAR
dr med. Stanisław Zabłocki

WSPÓŁCZESNE POGLĄDY NA TEMAT ETIOPATOGENEZY PRZEWLEKŁEGO ZAPALENIA ZATOK PRZYNOSOWYCH
dr med. Karolina Hydzik-Sobocińska, lek. Rafał Nieckarz, lek. Patryk Hartwich
słowa kluczowe: chronic rhinosinusitis, etiopathogenesis, biofilm, osteomyelitis, nasal polyps, alergy, nitric oxide

BIOFILM W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEGO ZAPALENIA ZATOK PRZYNOSOWYCH. CZY SĄ SKUTECZNE METODY ERADYKACJI?
dr med.Roman Głowacki, prof. dr hab. med. Paweł Stręk
słowa kluczowe: biofilms, rhinosinusitis, eradication, treatment

GRZYBICA ZATOK PRZYNOSOWYCH – WYZWANIE DLA WSPÓŁCZESNEJ FARMAKOTERAPII
dr med. Barbara Lorkowska-Zawicka, lek. Patryk Hartwich, prof. dr hab. med. Paweł Stręk
słowa kluczowe: fungal sinusitis, Aspergillus, invasive sinusitis, amphotericin B, azoles

PROGNOZOWANIE WYNIKÓW OPERACJI ENDOSKOPOWYCH ZATOK PRZYNOSOWYCH – CZYNNIKI ROKOWNICZE I MODELE PROGNOSTYCZNE
dr med. Joanna Szaleniec, prof. dr hab. med. Paweł Stręk
słowa kluczowe: rhinosinusitis, surgery, outcome prediction, modeling, neural networks

Pobierz PDF

2017, numer 62, tom XVI

TWORZYLI POLSKĄ LARYNGOLOGIĘ
prof. dr hab. med. JAN KUŚ
dr med. Marzena Kubiczek-Jagielska

DEFORMACJE NOSA ZEWNĘTRZNEGO W ZIARNINIAKOWATOŚCI Z ZAPALENIEM NACZYŃ
lek. Martyna Waniewska- Łęczycka, dr med. Eliza Brożek-Mądry, prof. dr hab. med. Antoni Krzeski
słowa kluczowe: granulomatosis with polyangiitis, Wegener’s granulomatosis, autoimmune vasculitis, small and medium vessel vasculitis, saddle nose

ANOMALIE W PRZEBIEGU TĘTNICY SZYJNEJ WEWNĘTRZNEJ W ODCINKU ZEWNĄTRZCZASZKOWYM
lek. Olga Jurek, dr med. Piotr Wójtowicz, prof. dr hab. med. Antoni Krzeski
słowa kluczowe: internal carotid artery, extracranial course, the anatomical variations, kinking, coiling, tortuosity, a case report

MIAŻDŻYCA W PRZEBIEGU OBTURACYJNEGO BEZDECHU PODCZAS SNU
lek. Ewa Migacz, dr med. Wojciech Kukwa, prof. dr hab. med. Antoni Krzeski
słowa kluczowe: obstructive sleep apnea, snoring, atherosclerosis, atherosclerotic plaque, chronic intermittent hypoxia

ZESPÓŁ KASZLOWY GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH
dr hab. med. Wojciech Ścierski
słowa kluczowe: chronic cough, postnasal drip syndrome, upper airways cough syndrome

LECZENIE WRODZONEJ NIEDROŻNOŚCI DRÓG ŁZOWYCH U DZIECI
lek. Mateusz Koberda, lek. Paweł Lemski, dr med. Urszula Stodolska-Koberda, lek. Paulina Glasner, lek. Olimpia Zacharek, dr hab. med. Andrzej Skorek
słowa kluczowe: congenital nasolacrimal duct obstruction, endoscopy, dakrocystorhinostomy, balloon dacryocystoplasty, pediatric ophthalmology

Pobierz PDF

2017, numer 61, tom XVI

TWORZYLI POLSKĄ LARYNGOLOGIĘ
dr med. STANISŁAW ZABŁOCKI
prof. dr hab. med. Andrzej Kierzek

NOWOTWOROWE KOMÓRKI MACIERZYSTE W RAKACH PŁASKONABŁONKOWYCH GŁOWY I SZYI
dr med. Tomasz Szafarowski, dr med. Mirosław Szczepański, prof. dr hab. med. Antoni Krzeski
słowa kluczowe: head and neck squamous cell carcinoma, cancer stem cells, tumor markers, tumorigenesis

RHINOFORUM 2016 – SPRAWOZDANIE
dr med.  Joanna Radzikowska

Pobierz PDF

2016, numer 60, tom XV

TWORZYLI POLSKĄ LARYNGOLOGIĘ
prof. dr hab. med. GRZEGORZ JANCZEWSKI – kilka osobistych refleksji

prof. dr hab. med. Stanisław Bień

WSPÓLNE STANOWISKO KARDIOLOGICZNO-STOMATOLOGICZNE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA U PACJENTÓW LECZONYCH PRZECIWZAKRZEPOWO PODDAWANYCH ZABIEGOM STOMATOLOGICZNYM
Piotr Pruszczyk, Michał Ciurzyński, Grzegorz Opolski, Janina Stępińska, Beata Wożakowska-Kapłon, Zbigniew Kalarus, Jarosław Kaźmierczak, Renata Górska, Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, Andrzej Wojtowicz, Zygmunt Stopa, Dariusz Mateńko

ZABURZENIA ODDYCHANIA W CZASIE SNU A WYPADKI DROGOWE
dr hab. med. Tadeusz Przybyłowski
słowa kluczowe: Obstructive sleep apnea syndrome, car accidents, continuous positive airway pressure

Pobierz PDF

2016, numer 59, tom XV

TWORZYLI POLSKĄ LARYNGOLOGIĘ
OTORYNOLARYNGOLOGIAPOLSKA W OKRESIE ZABORÓW

prof. dr med. Andrzej Kierzek
słowa kluczowe: history of Polish otorhinolaryngology

ROZPOZNANIE I LECZENIE CHRAPANIA U DOROSŁYCH
Wytyczne Niemieckiego Towarzystwa Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi
Boris A. Stuck, Alfred Dreher, Clemens Heiser, Michael Herzog, Thomas Kühnel, Joachim T. Maurer, Hans Pistner, Helmut Sitter, Armin Steffen, Thomas Verse
słowa kluczowe: Snoring. Guideline. Adults. Oropharynx, Airway

BRODAWCZAK ODWRÓCONY JAM NOSA I ZATOK PRZYNOSOWYCH
lek. Aleksandra Pietrzak, prof. dr hab. Andrzej Marszałek
słowa kluczowe: inverted papilloma, schneiderian papilloma, sinonasal papilloma

Pobierz PDF

2016, numer 57, tom XV

TWORZYLI POLSKĄ LARYNGOLOGIĘ
OTORYNOLARYNGOLOGIAPOLSKA W OKRESIE ZABORÓW

prof. dr med. Andrzej Kierzek

słowa kluczowe: history of Polish otorhinolaryngology

MIKROBIOM, DYSBIOZA I ZAPALENIA ZATOK PRZYNOSOWYCH
dr med. Eliza Brożek-Mądry, prof. dr hab. med. Antoni Krzeski
słowa kluczowe: microbiome, bacteria, paranasal sinuses, rhinosinusitis

CZY BRUKSIZM NALEŻY LECZYĆ?
dr hab. med. Jolanta Kostrzewa-Janicka
słowa kluczowe: bruxism, obturative sleep apnea, stress management

CO NOWEGO W RYNOLOGII? Sprawozdanie z RhinoForum 2015
dr med. Joanna Radzikowska

Pobierz PDF

2016, wydanie specjalne (grudzień 2016)

SKUTECZNOŚĆ PŁUKANIA JAM NOSA W TERAPII ZAPALEŃ ZATOK PRZYNOSOWYCH
lek. Katarzyna Stańska, dr med. Anna Tuszyńska, lek. Martyna Waniewska-Łęczycka, prof. dr hab. med. Antoni Krzeski
słowa kluczowe: nasal irrigation, saline irrigation, acute rhinosinusitis, chronic rhinosinusitis

Pobierz PDF
1 2 3 4 10