Strona główna / Archiwum / Strona 2

Archiwum

2021, numer 77, tom XX

ZAPALENIE TKANEK NOSOGARDŁA
lek. Katarzyna Kowalik, prof. dr hab. med. Antoni Krzeski

OBTURACYJNE ZABURZENIA ODDYCHANIA PODCZAS SNU U DZIECI
dr med. Marcin Burghard, dr med. Eliza Brożek-Mądry, prof. dr hab. med. Antoni Krzeski

REMINISCENCJE HILAREGO SCHRAMMA Z KLINIK THEODORA BILLROTHA I JANA MIKULICZA-RADECKIEGO. Przyczynek do rozwoju chirurgii i laryngologii polskiej
prof. zw. dr hab. n. med. Andrzej Kierzek

TWORZYLI POLSKĄ OTORYNOLARYNGOLOGIĘ
prof. dr hab. med. PAWEŁ STRĘK (1959–2020)

prof. Jacek Składzień, dr med. Eliza Brożek-Mądry, prof. Maciej Misiołek, prof. Antoni Krzeski

Pobierz PDF

2020, numer 75-76, tom XIX

EUROPEJSKIE WYTYCZNE NA TEMAT ZAPALENIA ZATOK PRZYNOSOWYCH i POLIPÓW NOSA 2020 – EPOS 2020
Wytske J. Fokkens, Valerie J. Lund, Claire Hopkins, Peter W. Hellings, Robert Kern i in.

Opracowanie wersji polskiej: dr med. Eliza Brożek-Mądry, prof. dr hab. med. Antoni Krzeski

Pobierz PDF

2020, numer 74, tom XIX

TWORZYLI POLSKĄ OTORYNOLARYNGOLOGIĘ 
NAUKOWA PEREGRYNACJA ALFREDA M. SOKOŁOWSKIEGO DO HEIDELBERGU
prof. zw. dr hab. med. Andrzej Kierzek
słowa kluczowe: history of otorhinolaryngology, the university in Heidelberg

RYNOLOGIA W CZASIE PANDEMII COVID-19
dr med. Eliza Brożek-Mądry, prof. dr med. Grażyna Lisowska, prof. dr med. Paweł Stręk, dr med. Krzysztof Dalke, dr med. Paweł Dobrzyński, lek. Wojciech Wadowski
słowa kluczowe: COVID-19, SARS-CoV-2, healthcare, ENT

U KOGO PODEJRZEWAĆ I JAK PRAWIDŁOWO ZDIAGNOZOWAĆ ZABURZENIA ODDYCHANIA PODCZAS SNU?
dr med. Maciej Tażbirek
słowa kluczowe: sleep disordered breathing, diagnosis, polysomnography, home sleep testing

OBTURACYJNY BEZDECH PODCZAS SNU – DLACZEGO POTRZEBNA JEST POLISOMNOGRAFIA?
prof.dr med. Adam Wichniak, dr med. Aleksandra Wierzbicka
słowa kluczowe: polysomnography, obstructive sleep apnea, excessive daytime sleepiness

LECZENIE ZESPOŁU OBPS ZA POMOCĄ DODATNIEGO CIŚNIENIA W DROGACH ODDECHOWYCH – wskazówki praktyczne
dr med. Jacek Nasiłowski
słowa kluczowe: continuous positive airway pressure, obstructive sleep apnea, somnolence, sleep lab, polysomnography, interface

Pobierz PDF

2020, numer 73, tom XIX

TWORZYLI POLSKĄ OTORYNOLARYNGOLOGIĘ
PROF. THOMAS J. McDONALD (1940–2019)
prof. dr hab. med. Antoni Krzeski

ZESPÓŁ OBTURACYJNYCH BEZDECHÓW PODCZAS SNU U OSÓB STARSZYCH – przegląd piśmiennictwa
Zuzanna Steć, Zofia Burska, Daniel Budnicki, dr med. Eliza Brożek-Mądry, prof. dr hab. med. Antoni Krzeski
słowa kluczowe: sleep disordered breathing, obstructive sleep apnea, elderly, geriatric, CPAP treatment

PIELĘGNACJA BŁONY ŚLUZOWEJ W CHOROBACH NOSA I ZATOK PRZYNOSOWYCH PREPARATEM RINOTAC
dr med. Eliza Brożek-Mądry, Zuzanna Steć, Zofia Burska, prof. dr hab. med. Antoni Krzeski
słowa kluczowe: rhinitis, rhinosinusitis, intranasal steroids, topical treatment

Pobierz PDF

2019, numer 72, tom XVIII

TWORZYLI POLSKĄ LARYNGOLOGIĘ
PROF. CHRISTIAN GUILLEMINAULT

dr med. Ewa Migacz, prof. dr hab. med. Antoni Krzeski

OSTRE ZAPALENIE OSKRZELI JAKO NIEPOMYŚLNA EWOLUCJA OSTREGO ZAPALENIA JAM NOSA I ZATOK PRZYNOSOWYCH
prof. dr hab. med. Andrzej Radzikowski, dr Tadeusz T. Frankiewicz
słowa kluczowe: common cold, cough, acute viral rhinosinusitis, AVS, bronchitis, symptomatic treatment, Bronchipret

PROBLEMY OTOLARYNGOLOGICZNE U OSÓB STARSZYCH – przegląd piśmiennictwa
Krystyna Sobczyk, Zuzanna Steć, Daniel Budnicki, Anna Bohdziewicz, Agata Prusinowska, Karolina Olech, dr med. Eliza Brożek-Mądry
słowa kluczowe: otolaryngology, geriatry, tinnitus, hypoacusis, obstructive sleep apnea, epistaxis dysphagia, malignant otitis externa, alergic rhinitis

TAJNE NAUCZANIE OTOLARYNGOLOGII W OKUPOWANYM KRAKOWIE, LWOWIE I WILNIE
prof. dr hab. med. Stanisław Chodynicki
słowa kluczowe: otolaryngologist – participiants of clandestine teaching

Pobierz PDF

2019, numer 71, tom XVIII

NOWE MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ ORAZ MIKROANALIZY RENTGENOWSKIEJ W OCENIE STRUKTURY POWIERZCHNIOWEJ I SKŁADU CHEMICZNEGO TKANEK RAKA KRTANI
prof. dr hab. med. Jan Pilch, prof. dr hab. inż. Maria Sozańska, dr hab. med. Wirginia Likus, dr inż. Adrian Mościcki, prof. dr hab. med. Jarosław Markowski
słowa kluczowe: laryngeal cancer, trace elements, heavy metals, electron scanning microscopy, field emission, X-ray microanalysis

NANOWŁÓKNA WĘGLOWE W MEDYCYNIE REKONSTRUKCYJNEJ I REGENERACYJNEJ – OBECNY STAN WIEDZY
prof. dr hab. med. Jan Pilch, prof. dr hab. inż. Marta Błażewicz, prof. dr hab. med. Jarosław Markowski
słowa kluczowe: carbon nanotubes, medical applications

PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA WAD SŁUCHU U NIEMOWLĄT Z GRUP RYZYKA W AGLOMERACJI ŚLĄSKIEJ
lek. Krystyna Bojanowska, dr med. Jacek Kozakiewicz, dr med. Lucyna Klimczak-Gołąb, lek. Katarzyna Przytuła-Kandzia, prof. dr hab. med. Jarosław Markowski
słowa kluczowe: hearing loss, risk group, Upper Silesian conurbation, infants

POWIKŁANIA PO RADIOTERAPII NOWOTWORÓW REGIONU GŁOWY I SZYI
dr n. o zdr. Klaudia Mazurek, dr med. Robert Kwiatkowski, dr hab. med. Wirginia Likus, prof. dr hab. med. Jan Pilch, dr med. Włodzimierz Dziubdziela, prof. dr hab. med. Jarosław Markowski
słowa kluczowe: radiotherapy, complications after radiotherapy, side effects of radiotherapy

Pobierz PDF

2019, numer 70, tom XVIII

TWORZYLI POLSKĄ LARYNGOLOGIĘ
PROF. HEINZ STAMMBERGER
prof. dr hab. med. Antoni Krzeski

ZABURZENIA ODDYCHANIA PODCZAS SNU – PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA
dr Ewa Migacz, dr hab. med. Wojciech Kukwa, prof. dr hab. med. Antoni Krzeski
słowa kluczowe: sleep disordered breathing, obstructive sleep apnea, snoring, children, young adults, adults

PROBLEMY RYNOLOGICZNE U KOBIET W CIĄŻY
lek. Natalia Zięba, lek. Anna Koniewska, prof. dr hab. med. Maciej Misiołek
słowa kluczowe: pregnancy, rhinology, pyogenic granuloma, epistaxis

OTORYNOLARYNGOLOGIA W SZPITALU POWSZECHNYM KRAJOWYM WE LWOWIE
prof. zw. dr hab. n. med. Andrzej Kierzek
słowa kluczowe: history of Polish otorhinolaryngology, history of medicine of the south-eastern borderland of the Second Polish Republic

Pobierz PDF

2019, numer 69, tom XVIII

TWORZYLI POLSKĄ LARYNGOLOGIĘ
PROF. DR HAB. MED. PIOTR ZALEWSKI
prof. dr hab. med. Jurek Olszewski

PIERWOTNE BÓLE GŁOWY
dr hab. med. Izabela Domitrz
słowa kluczowe: primary headache, idiopathic, migraine, tension type headache, cluster headache, paroxysmal hemi- crania, hemicrania continua, benign headache, rare headache

RYNOGENNE BÓLE GŁOWY I TWARZY
dr med. Marcin Straburzyński, dr med. Eliza Brożek-Mądry
słowa kluczowe: headache, sinus headache, rhinogenic headache, migraine, contact point

PRZYSIĘGA PRZEMYSŁAWA PIENIĄŻKA
prof. zw. dr hab. med. Andrzej Kierzek
słowa kluczowe: history of Polish otorhinolaryngology, prof. Przemysław Pieniążek

Pobierz PDF

2018, numer 68, tom XVII

Prof. zw. dr hab. med. ANTONI KRZESKI
KIEROWNIK KLINIKI OTORYNOLARYNGOLOGII WYDZIAŁU LEKARSKO-DENTYSTYCZNEGO WUM
W CZTERDZIESTOLECIE PRACY ZAWODOWEJ I NAUKOWEJ

prof. zw. dr hab. med. Andrzej Kierzek

O OBROTACH SFER JAMISTYCH, CZYLI RZECZ O KATOWANIU MAŁŻOWINY NOSOWEJ DOLNEJ
prof. zw. dr hab. med. Antoni Krzeski
słowa kluczowe: inferior turbinate surgery, empty nose syndrom

PROFESOR ANTONI KRZESKI W OCZACH WSPÓŁPRACOWNIKÓW, KOLEGÓW I PRZYJACIÓŁ
prof. dr hab. med. Jarosław Markowski, dr med. Zbigniew Świerczyński
słowa kluczowe: history of Polish otorhinolaryngology, history of rhinology in Poland

PODRĘCZNIKI PROFESORA ANTONIEGO KRZESKIEGO
prof. zw. dr hab. med. Andrzej Kierzek
słowa kluczowe: history of Polish otorhinolaryngology, textbooks on rhinology

O FENOMENIE MAGAZYNU OTORYNOLARYNGOLOGICZNEGO
prof. zw. dr hab. med. Andrzej Kierzek
słowa kluczowe: history of Polish otorhinolaryngology, history of Polish medical periodicals

WIECZORY AUTORSKIE PROF. ANTONIEGO KRZESKIEGO
dr med. Eliza Brożek-Mądry

Pobierz PDF

2018, numer 67, tom XVII

TWORZYLI POLSKĄ LARYNGOLOGIĘ
dr hab. med. JAN TADEUSZ PIETRUSKI
prof. dr hab. med. Andrzej Kierzek

PRZEWLEKŁE ZAPALENIE ZATOK PRZYNOSOWYCH – KLASYFIKACJA, ETIOPATOGENEZA I LECZENIE
dr med. Małgorzata Tomaszewska prof. dr hab. med. Antoni Krzeski
słowa kluczowe: chronic rhinosinusitis, etiopathogenesis, topical steroid

KANTOTOMIA BOCZNA W PRAKTYCE LARYNGOLOGICZNEJ
lek. Olga Jurek-Matusiak, prof. dr hab. med. Antoni Krzeski
słowa kluczowe: lateral canthotomy, interior cantholysis, orbital compartment syndrome, retrobulbar hemorrhage, functional endoscopic sinus surgery

O ZESPOLE PUSTEGO NOSA
Transkrypcja wykładu prof. Eugene B. Kerna
słowa kluczowe: Empty nose syndrom, surgery of the nose, surgery of the turbinate, turbinoplasty

ŚW. FILIPPO SMALDONE – NAUCZYCIEL GŁUCHONIEMYCH
prof. dr hab. med. Andrzej Kierzek
słowa kluczowe: history of otiatrics, treatment of deaf and dumb persons

Pobierz PDF

2018, numer 66, tom XVII

TWORZYLI POLSKĄ LARYNGOLOGIĘ
prof. dr hab. med.TATIANA GIEREK
prof. dr hab. med. Jarosław Markowski

HISTORIA KATEDRY I KLINIKI LARYNGOLOGII WYDZIA ̧U LEKARSKIEGO W KATOWICACH ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH
prof. dr hab. med. Jarosław Markowski

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ GŁOSOWA I REHABILITACJA MOWY ORAZ SPOSOBY JEJ OCENY Z PUNKTU WIDZENIA JAKOŚCI ŻYCIA PACJENTÓW PO LARYNGEKTOMII
dr med. Wojciech Smółka, dr med. Agnieszka Piotrowska-Seweryn, prof. dr hab. med. Jarosław Markowski
słowa kluczowe: total laryngectomy, voice rehabilitation

IMPLANTY ŚLIMAKOWE – HISTORIA, RODZAJE SYSTEMÓW I AKTUALNE WSKAZANIA DO IMPLANTACJI
dr med. Lucyna Klimczak-Gołąb, prof. dr hab. med. Jarosław Markowski, Sylwia Ogierman, Patrycja Mickiewicz
słowa kluczowe: cochlear implants, indications, single sided deafness (SSD)

IMPLANTY ZAKOTWICZONE W KOŚCI SKRONIOWEJ
dr med. Aleksandra Ślaska-Kaspera, lek. Katarzyna Przytuła-Kandzia Maciej Kaspera, Joanna Symela, prof. dr hab. med. Jarosław Markowski
słowa kluczowe: BAHA®, BC direct, indications, surgical technique, complications, fitting

Pobierz PDF

2018, numer 65, tom XVII

TWORZYLI POLSKĄ LARYNGOLOGIĘ
PROF. DR HAB. MED. EUGENIUSZ OLSZEWSKI
prof. dr hab. Jacek Składzień

REFLUKS KRTANIOWO-GARDŁOWY: OBJAWY, DIAGNOSTYKA, LECZENIE
lek. Rafał Nieckarz, lek. Patryk Hartwich, dr med. Karolina Hydzik-Sobocińska, lek. Beata Markiewicz, dr med. Marcin Migaczewski, prof. dr hab. med. Paweł Stręk
słowa kluczowe: laryngopharyngeal reflux, laryngoscopy, proton pump inhibitors, esophageal pH monitoring

PRZEWLEKŁE ZAPALENIE KRTANI JAKO OBJAW CHOROBY REFLUKSOWEJ
dr med. Aleksandra Grudzień-Ziarno, Remigiusz Ziarno, prof. dr hab. Paweł Stręk, dr med. Sebastian Kocoń
słowa kluczowe: GERD, LPR, proton pomp inhibitors, crenotherapy, RFS scale, RSI scale

LECZENIE CHOROBY REFLUKSOWEJ PRZEŁYKU (GERD) – PUNKT WIDZENIA CHIRURGA
dr med. Marcin Migaczewski, prof. dr hab. Andrzej Budzyński
słowa kluczowe: gastroesophageal reflux disease (GERD), extraesophageal manifestations of GERD, laparoscopic Nissen fundoplication

ŚW. BŁAŻEJ – PATRON CHORÓB GARDŁA
prof. dr med. Andrzej Kierzek
słowa kluczowe: the lives of saints, the patron of throat diseases

Pobierz PDF
1 2 3 4 10