2019

2019, numer 69, tom XVIII

TWORZYLI POLSKĄ LARYNGOLOGIĘ
PROF. DR HAB. MED. PIOTR ZALEWSKI
prof. dr hab. med. Jurek Olszewski

PIERWOTNE BÓLE GŁOWY
dr hab. med. Izabela Domitrz
słowa kluczowe: primary headache, idiopathic, migraine, tension type headache, cluster headache, paroxysmal hemi- crania, hemicrania continua, benign headache, rare headache

RYNOGENNE BÓLE GŁOWY I TWARZY
dr med. Marcin Straburzyński, dr med. Eliza Brożek-Mądry
słowa kluczowe: headache, sinus headache, rhinogenic headache, migraine, contact point

PRZYSIĘGA PRZEMYSŁAWA PIENIĄŻKA
prof. zw. dr hab. med. Andrzej Kierzek
słowa kluczowe: history of Polish otorhinolaryngology, prof. Przemysław Pieniążek

Pobierz PDF