2019

2019, numer 71, tom XVIII

NOWE MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ ORAZ MIKROANALIZY RENTGENOWSKIEJ W OCENIE STRUKTURY POWIERZCHNIOWEJ I SKŁADU CHEMICZNEGO TKANEK RAKA KRTANI
prof. dr hab. med. Jan Pilch, prof. dr hab. inż. Maria Sozańska, dr hab. med. Wirginia Likus, dr inż. Adrian Mościcki, prof. dr hab. med. Jarosław Markowski
słowa kluczowe: laryngeal cancer, trace elements, heavy metals, electron scanning microscopy, field emission, X-ray microanalysis

NANOWŁÓKNA WĘGLOWE W MEDYCYNIE REKONSTRUKCYJNEJ I REGENERACYJNEJ – OBECNY STAN WIEDZY
prof. dr hab. med. Jan Pilch, prof. dr hab. inż. Marta Błażewicz, prof. dr hab. med. Jarosław Markowski
słowa kluczowe: carbon nanotubes, medical applications

PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA WAD SŁUCHU U NIEMOWLĄT Z GRUP RYZYKA W AGLOMERACJI ŚLĄSKIEJ
lek. Krystyna Bojanowska, dr med. Jacek Kozakiewicz, dr med. Lucyna Klimczak-Gołąb, lek. Katarzyna Przytuła-Kandzia, prof. dr hab. med. Jarosław Markowski
słowa kluczowe: hearing loss, risk group, Upper Silesian conurbation, infants

POWIKŁANIA PO RADIOTERAPII NOWOTWORÓW REGIONU GŁOWY I SZYI
dr n. o zdr. Klaudia Mazurek, dr med. Robert Kwiatkowski, dr hab. med. Wirginia Likus, prof. dr hab. med. Jan Pilch, dr med. Włodzimierz Dziubdziela, prof. dr hab. med. Jarosław Markowski
słowa kluczowe: radiotherapy, complications after radiotherapy, side effects of radiotherapy

Pobierz PDF