2011

2011, numer 37, tom X

TWORZYLI POLSKĄ LARYNGOLOGIĘ
KIEROWNICY KLINIKI OTOLARYNGOLOGII WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

prof. dr hab. med. Grzegorz Janczewski

OSTRE ZAPALENIE GARDŁA LUB MIGDAŁKÓW – REKOMENDACJE POSTĘPOWANIA W POZASZPITALNYCH ZAKAŻENIACH UKŁADU ODDECHOWEGO 2010
pod redakcją prof. dr hab. med. Walerii Hryniewicz

Pobierz PDF