2008

2008, numer 25, tom VII

TWORZYLI POLSKĄ LARYNGOLOGIĘ
prof. dr hab. med. WIKTOR FRANCISZEK HASSMANN

prof. dr hab. med. Stanisław Chodynicki

ROLA LARYNGOLOGA W ROZPOZNAWANIU I LECZENIU CHRAPANIA I OBTURACYJNYCH BEZDECHÓW
Tadeusz Rohozinski M.D.F.R.C.S.(C)
słowa kluczowe: Snoring, apnea, hypopnea, polysomnography, Epworth sleepiness scale, multiple sleep latency test, maintenance of wakefulness test, nasopharyn- goscopy, Mueller maneuver, Friedman clasification, CPAP, oral aplinces, surgical treatmaents for snoring and apnea

POSTĘPOWANIE OKOŁOOPERACYJNE U CHORYCH KWALIFIKOWANYCH DO ROZLEGŁYCH OPERACJI Z POWODU NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI
dr med. Beata Jagielska, dr hab. med. Andrzej Kawecki, prof. dr hab. med. Edward Towpik
słowa kluczowe: complications, extensive surgical excision, maxillofacial surgery, cardiac risk, pulmonary risk

Pobierz PDF