2007

2007, numer 24, tom VI

TWORZYLI POLSKĄ LARYNGOLOGIĘ
dr hab. med. JANINA BISKUPSKA-WIĘCKO

dr med. Stanisław Zabłocki

O PRZYWRACANIU WYGLĄDU TWARZY – ASPEKTY ETYCZNE, TECHNICZNE I WYNIKI PIERWSZEGO PRZESZCZEPU ALLOGENICZNEGO TWARZY
prof. Benoît Lengelé

AKTUALNY POGLĄD NA POWIĄZANIA POMIĘDZY NIEŻYTEM NOSA I ASTMĄ OSKRZELOWĄ
dr med. Monika Świerczyńska, prof. dr hab. med. Ewa Niżankowska-Mogilnicka
słowa kluczowe: asthma-rhinitis link, united airway disease

TO NAPRAWDĘ MIAŁO MIEJSCE
prof. dr hab. med. Antoni Krzeski

Pobierz PDF