2006

2006, numer 18, tom V

TWORZYLI POLSKĄ LARYNGOLOGIĘ
prof. dr med. ANTONI STANISŁAW JURASZ

prof. dr med. Andrzej Kierzek

RÓWNOWAGA STATYCZNA I DYNAMICZNA CIAŁA
Część 1. Organizacja zmysłowa i biomechanika układu równowagi
dr med. Marta Held-Ziółkowska
słowa kluczowe: postural stability, vestibulo-spinal reflex, postural strategies

Część 2. Metody oceny równowagi posturalnej – komputerowa posturografia dynamiczna
dr med. Marta Held-Ziółkowska
słowa kluczowe: balance disorders, postural stability, computerized dynamic posturography

Część 3. Metody oceny równowagi posturalnej – próby kliniczne na sprawność postawy i chodu
dr med. Marta Held-Ziółkowska
słowa kluczowe: postural stability, stand and gait tests, foam posturography

Pobierz PDF