2006

2006, numer 17, tom V

TWORZYLI POLSKĄ LARYNGOLOGIĘ
prof. dr med. JAN SZMURŁO

dr med. Stanisław Zabłocki

POSTĘPY W OLFAKTOLOGII KLINICZNEJ
prof. dr hab. med. Andrzej Obrębowski
słowa kluczowe: smell perception, psychophysical and objective olfactometry, evoked olfactory potentials

UKŁADOWE ZAPALENIE NACZYŃ W PRAKTYCE OTOLARYNGOLOGICZNEJ
dr med. Paweł Dobrzyński
słowa kluczowe: primary systemic vasculitis, granuloma Wegeneri, Churg-Strauss syndrome, Behcet’s syndrome, Kawasaki disease, giant cell arteritis

BEHAWIORALNE I AUDIOMETRYCZNE BADANIA SŁUCHU U DZIECI
dr hab. med. inż. Krzysztof Kochanek
słowa kluczowe: audiological tests, hearing tests methods

II WIECZÓR AUTORSKI prof. ANTONIEGO KRZESKIEGO
dr med. Katarzyna Pierchała

Pobierz PDF