2002

2002, numer 4, tom I

TWORZYLI POLSKĄ LARYNGOLOGIĘ
dr med. JAN SĘDZIAK
dr hab. med. Andrzej Kierzek

KLASYFIKACJA I DIAGNOSTYKA BÓLÓW TWARZY
prof. dr Nick S. Jones

MORFOLOGICZNE PODSTAWY CZYNNOŚCI FONACYJNEJ KRTANI
dr med. Anna Domeracka-Kołodziej, prof. dr hab. med. Barbara Maniecka-Aleksandrowicz

Pobierz PDF