2002

2002, numer 3, tom I

TWORZYLI POLSKĄ LARYNGOLOGIĘ
prof. dr med. JAN MIODOŃSKI
dr hab. med. Andrzej Kierzek

PŁATY SKÓRNE W CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ GŁOWY I SZYI
dr hab. med. Joanna Fruba

CZYNNIKI MIEJSCOWE I OGÓLNE WPŁYWAJĄCE NA CZYNNOŚĆ FONACYJNĄ KRTANI
med. Anna Domeracka-Kołodziej, prof. dr hab. med. Barbara Maniecka-Aleksandrowicz

NOWE LEKI PRZECIWHISTAMINOWE W LECZENIU ALERGICZNEGO NIEŻYTU NOSA
prof. dr hab. med. Iwona Grzelewska-Rzymowska

Pobierz PDF