2002

2002, numer 1, tom I

TWORZYLI POLSKĄ LARYNGOLOGIĘ
prof. PRZEMYSŁAW WIKTOR ODROWĄŻ PIENIĄŻEK
dr hab. med. Andrzej Kierzek

PŁYNOTOK NOSOWY – DIAGNOSTYKA
prof. dr hab. med. Antoni Krzeski, lek. med. Marta Held-Ziółkowska

CHORY NA RAKA KRTANI I GARDŁA DOLNEGO – SPECYFIKA PRZYPADKU
prof. dr hab. med. Grzegorz Janczewski

Pobierz PDF